3.9.18

Retraumatisering er ingen bagatell, Poppe

Erik Poppe må ha lite kunnskap om traumer dersom han tror på det han selv uttaler i Klassekampen 10. mars om at 22. juli-filmen ikke kan traumatisere, og at vi som ikke var direkte berørt, tåler å se den.

Selv om jeg ikke var direkte berørt av terroren i 2011, ble jeg retraumatisert av å lese, høre og se hva som skjedde den dagen. Jeg har, i likhet med mange mennesker, en traumatisk bakgrunn – i mitt tilfelle gjentatte overgrep fra førskolealder til tenårene – og det tok mange måneder etter 22. juli før jeg «ble meg selv» igjen. Da jeg i fjor hørte om terrorangrepet i Stockholm, ble jeg igjen retraumatisert. Heldigvis fikk jeg da god hjelp fra legevakten i Oslo – i motsetning til da jeg kontaktet bydelens kriseteam i 2011. I tillegg til terror har jeg flere ganger blitt retraumatisert av andre ting.

Folk er ulike, også vi som er traumatiserte, og våre livsløp likeså. For mitt vedkommende tåler jeg mindre og mindre ettersom årene går før jeg blir retraumatisert. Når jeg blir retraumatisert, gjenopplever jeg følelsesmessig tidligere traumer. Dette har mange ganger vært ekstremt smertefullt, og den nye traumatiseringen kommer altså i tillegg til det jeg sliter med fra før. Jeg tror mange ikke skjønner hvilken ødeleggelseskraft som kan ligge i en slik opplevelse. For eksempel ble jeg etter en retraumatisering for tolv år siden mer eller mindre sengeliggende i flere år. En annen retraumatisering utløste en kronisk sykdom som senere ga meg to følgesykdommer. Den helsemessige konsekvensen kan være alvorlig for både den psykiske og den somatiske helsen.

I flere debatter ser vi manglende bevissthet om risikoen for at tidligere traumatiserte kan bli retraumatisert, enten det er minnesmerke etter 22. juli som debatteres, tvungen avkledning/underlivssjekk av alle jenter, tvangsbruk i psykisk helsevern, eller bruk av traumevarsler (trigger warnings) i undervisning.

Det er trist at kunnskapen om traumer fortsatt er så liten, også etter 22. juli.

Klassekampen 14. mars 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed, enten i kommentarfeltet eller via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få nye kommentarer/svar på din kommentar tilsendt på e-post. Du kan også abonnere på nye kommentarer via RSS ved å klikke på lenken nedenfor.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Av Sigrun Tømmerås