18.10.18

Høringsuttalelse til strategi for psykisk helse i Oslo kommune

Traumebevisst omsorg må forebygge retraumatisering

Som kronisk traumatisert etter gjentatte overgrep fra førskolealder til tenårene gleder det meg stort at Oslo ønsker å bli traumebevisst. Imidlertid savnet jeg i utkastet forebygging av retraumatisering gjennom livsløpet. 

Personlig tåler jeg mindre og mindre før jeg blir retraumatisert etter som jeg blir eldre. Forskning på overlevende fra konsentrasjonsleire under annen verdenskrig har også vist at eldre år kan bli ekstra krevende for folk med en traumehistorie. Til tross for dette er psykiske traumer et ikke-tema i eldreomsorgen. Da dagens eldre var barn, var det ingen som snakket om overgrep. Vi vet nå at til og med demensutvikling påvirkes av tidligere traumer. 

Når man, som i mitt tilfelle, ble gjentatt traumatisert av omsorgspersoner man som barn var avhengig av, kan man senere i livet bli retraumatisert dersom den profesjonelle omsorgen ikke har innebygd høy bevissthet om brukerens bakgrunn. Selv har jeg opplevd noen svært alvorlige retraumatiseringer som bruker av velferdstjenester. For nærmere 20 år siden utløste en retraumatisering i spesialisthelsetjenesten en kronisk, autoimmun sykdom, som senere også ga meg to følgesykdommer. For 12 år siden resulterte en retraumatisering i samhandling med kommunalt ansatte i en helsetilstand som gjorde meg sengeliggende i flere år.

I dag er hverdagen min nær konstant retraumatiserende, fordi jeg bor i en omsorgsbolig (Omsorg+) i bydelen hvor det er støy fra nabo hver natt. Nabo har laget bråk siden 2015, og siden juli i år har jeg vært sengeliggende mesteparten av tiden. Ukentlig må jeg kjempe med selvmordstanker fordi det er så smertefullt å aldri få sove en hel natt, og alltid bli vekket flere ganger gjennom natten. 

Jeg ber om at Oslo kommune utformes slik at innbyggere med psykososiale funksjonsnedsettelser etter traumer risikerer minst mulig av retraumatiseringer når vi mottar tjenester, og slik får forutsetninger for et helsemessig best mulig livsløp etter at de traumatiske hendelsene har opphørt. 

Med vennlig hilsen 
Sigrun Tømmerås, 
Skøyen 
Traumeoverlever, 
Mottaker av Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 
Av Sigrun Tømmerås