3.4.15

Det gamle testamentets betydning for kristendommen

I kritikk mot islam har Koranen blitt sammenliknet med Det gamle testamentet. Hege Storhaug har hevdet, blant annet i Dagsnytt atten, at kristendommen har satt strek over Det gamle testamentet, som et historisk dokument. Det har hun med rette fått kritikk for.

Foto: Trounce/Wikimedia Commons
Det er sterke forbindelser mellom Det gamle og Det nye testamentet. Siden vi nå er i påsken, kan vi ta som et kjent eksempel fra den første langfredag Jesu rop på korset om hvorfor Gud har forlatt ham, som vi ser finnes i to av de tre synoptiske evangeliene. Ordene som tillegges Jesus, er hentet fra Salmenes bok i Det gamle testamentet. Forfatteren av det tredje synoptiske evangeliet, Lukasevangeliet, lar derimot Jesus si at han overgir sin ånd i Guds hender, noe som er fra et annet sted i Salmenes bok. De som forfattet evangeliene, har hentet stoff fra flere hold, deriblant fra Det gamle testamentet.

Mens man i Det gamle testamentet ofret lam i påsken, ble Jesus offerlammet i kristendommen, der han kalles Guds lam. En forelesningsrekke fra Harvard University ser på betydningen av Det gamle testamentet i både jødedommen og kristendommen. Tempelet i Jerusalem, hvor det ble ofret dyr, ble ødelagt av romerne i år 70 evt. Dermed ble jødene tvunget til å fornye religionen sin, siden slik ofring ikke var tillatt andre steder enn i tempelet. Dette var på samme tid som forfatterne av Det nye testamente skrev om den jødiske profeten de mente var Messias, altså Jesus. For både jødene og de kristne var Det gamle testamentet en hellig skrift. Forelesningene handler om forskjeller i tolkningene som ble gjort mellom jøder og kristne. Foreleserens hensikt er ikke å si noe om hva som kan være riktige tolkninger, men å skape forståelse for de to beslektede, men samtidig så forskjellige, religionene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post