15.3.15

Norges første rapport til FN om CRPD

Norges første rapport til CRPD-komiteen, som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), er nå på høring. Frist til å komme med en høringsuttalelse er 16. april. Les rapporten her.

Jeg merker meg at WSO, brukerorganisasjonen jeg er medlem av, er den eneste brukerorganisasjonen innen psykisk helse som står oppført blant høringsinstansene. Det er kanskje ikke tilfeldig?

Lederen av en annen brukerorganisasjon, Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom, har fremhevet WSOs spesielle innsats på menneskerettsfeltet:

Det er nemlig sånn at selv om jeg ikke nødvendigvis deler alle synspunkter til for eksempel We Shall Overcome (WSO), så er jeg glad for at de finnes. Det er fordi de ofte trekker opp andre, men minst like viktige problemstillinger enn det vi selv gjør. Deres arbeid med menneskerettigheter setter jeg spesielt stor pris på fordi WSO har jobbet godt med det over lang tid og evner å sette det på dagsorden.

Les også: Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? – Menneskerettighetsutviklingen siden 2006
av Mette Ellingsdalen og Liv Skree, WSO

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post