26.10.14

Tvang for dummies

Tilregnelighetsutvalgets innstilling legges fram på tirsdag.
Rettspsykiater Terje Tørrissen fra 22. juli-rettsaken skrur opp stemningen:
I denne forbindelse vil jeg minne lekfolk om at tvang
i psykisk helsevern er regulert i to forskjellige kapitler i psykisk helsevernloven:

1. Kap. 3, Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern (tvang mot vanlige pasienter)

2. Kap. 5, Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern (der tvang brukes i stedet for straff, hvem det gjelder se straffeloven § 44 og § 39). 

Bare et fåtall havner i tvangspsykiatrien via straffeloven (2), mens tusenvis havner der uten å ha begått kriminelle handlinger, via helselovgivningen (1).


Min erfaring som mediebruker er at ikke alle journalister tydeliggjør dette skillet når de lager saker om tvungent psykisk helsevern.

(Generelt virker det som en del journalister ikke engang har lest loven før de skriver om tvang, som her fra Dagbladet.
Det er ofte behandlingsvilkåret som underslås i journalistikken, psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a).

@Doremus42 lager nå Samleside over feilaktig og misvisende informasjon om rettspsykiatri.
Les hans innlegg Manglende evne til å skille mellom ulike typer av tvungent psykisk helsevern.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post