7.11.12

- Lite brukermedvirkning etter 22. juli


På den første dagen av stortingshøringen om 22. juli kom Den nasjonale støttegruppen tirsdag med krass kritikk av den psykososiale oppfølgingen av terrorberørte (fra 19:20 i video 3). Støttegruppen kritiserte at det var kommunene selv som evaluerte sin oppfølging og mente de hadde gjort en god jobb. Ifølge støttegruppen er det veldig varierende kompetanse hos dem som skulle yte helsehjelp i kommunene.

Støttegruppen trakk blant annet fram manglende vilje til å gjøre justeringer underveis i opplegget som kommunene hadde laget seg i forkant. Mange berørte erfarte at de ikke ble hørt. Det var viktigere for kommunene å ta vare på sine egne ansatte og sørge for at de fikk brukt sin kompetanse, enn det var å lytte til de hjelpetrengende.

Det var altså lite, eller ingen, brukermedvirkning mange steder, selv om brukermedvirkning er en lovbestemt rett. Det samme opplevde jeg, da jeg søkte hjelp etter å ha blitt retraumatisert etter terroren (s. 39).

Støttegruppen forteller at kommunene som ga ungdommene den hjelpen de ønsket, også har klart å holde på dem, mens ungdommene falt fra i kommuner hvor helsepersonellet ikke var villig til å lytte. Selv sier de sistnevnte kommunene at ungdommene da ikke trenger hjelp.


Anbefaling: Lær (mer) brukermedvirkning 

den nasjonale psykisk helsekongressen PSYKISK HELSE - 2013 i Trondheim i januar skal kommunepsykologene Birgit Valla og Bjørnar Fauske Bye lede en fagsesjon om brukermedvirkning: "Har klientene dine nytte av hjelpen du gir dem?"

Hva kan være viktigere enn det spørsmålet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post