10.4.12

Lager nasjonale retningslinjer for bruk av elektrosjokk

Helsedirektoratet er i startgropen med et arbeid for nasjonale retningslinjer for bruken av ECT (elektrosjokk), som skal foreligge i begynnelsen av 2014. De har nå laget "Prosjektbeskrivelse. Nasjonale retningslinjer for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT)". Sitat:

"På tross av at behandlingsformen har endret seg betraktelig over de siste tiårene er det fortsatt knyttet faglig uenighet og etiske spørsmål til ECT."

"Kritikken er knyttet til hvorvidt effekten av ECT er godt nok dokumentert, at man ikke i stor nok grad kjenner til risiko for langvarige bivirkninger, og at disse forbeholdene ikke i tilstrekkelig grad kommuniseres til pasienter som tilbys behandlingen."

"For noen kan behandlingen oppleves som et traume. For dem som rapporterer varig påvirkning av autobiografisk hukommelse og orienteringsevne oppleves dette som svært alvorlige bivirkninger.

Det kan være en utfordring å belyse både positive og negative brukererfaringer knyttet til ECT, og brukerorganisasjoner, arbeidsgruppen og referansegruppen bør vurdere på hvilken måte dette best kan ivaretas."

Det vises til hva Hege Orefellen i en dissens til Paulsrudutvalgets rapport sier om ECT gitt under tvang:

"Norsk lov tillater ikke så alvorlige inngrep som elektrosjokk uten informert samtykke, men likevel skjer dette, og begrunnes med nødrett. Disse alvorlige tvangsinngrepene foregår utenfor myndighetenes kontroll og regulering, og innebærer et alvorlig rettssikkerhets- og menneskerettighetsproblem. I forarbeidene til psykisk helsevernloven fremgår det at elektrosjokk kan tenkes gitt med tvang «i en akuttsituasjon som ikke kan avhjelpes med andre midler» og at «en slik akuttsituasjon vil det typisk være hvor det foreligger en overhengende fare for selvmord på grunn av alvorlig depresjon». Men det er ikke sannsynliggjort at elektrosjokk redder liv, og det finnes ingen studier som viser at bruk av elektrosjokk gir redusert selvmordsrisiko.”

Direktoratet sier at det ligger utenfor retningslinjens mandat å komme med forslag til lovendringer, men at det likevel er rimelig å uttale seg om den kunnskapen som er lagt til grunn for at ECT kan gis med hjemmel i nødrett, altså med tvang.

Les også:
Angrer elektrosjokk
Frister med elektrosjokk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post