5.12.11

Psykologtidsskriftets julenummer er ute

Nytt, spennende nummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening (ikke på nett, men nr 12/2011 kan kjøpes som julegave til en selv, eller leses på biblioteket), med blant annet artiklene

Elektrosjokk virker ikke:
Elektrokonvulsiv behandling ved alvorlig depresjon – i konflikt med den hippokratiske eden? - Roar Fosse, John Read og Richard Bentall
Placebo-kontrollerte studier indikerer en mangel på støtte til påstanden om at metoden gir tilfriskning fra depresjon. Samtidig synes forskningen å ha demonstrert at ECT medfører nevropsykologiske svekkelser, herunder hukommelsessvikt.

Mindre tvangsbruk med psykologer?
Psykologene har hatt myndighet til å vedta tvang i ti år nå, men det finnes ingen evaluering av hvordan psykologprofesjonen utfører dette arbeidet, hvilke erfaringer psykologene selv har gjort, og hva brukerne mener.

Tvang utfordrer menneskerettighetene - intervju med Tonje Lossius Husum, som nettopp har tatt doktorgrad på tvang
Hun viser til Zimbardo og hans Stanford Prison-eksperiment, der vanlige studenter fikk roller som henholdsvis fanger og fangevoktere. Forbløffende raskt tilpasset de seg, og «fangevokterne» viste brutal atferd mot «fangene». I en gitt situasjon kan de fleste av oss begå onde handlinger, konkluderte Zimbardo.

– Philip Zimbardo viste at makt korrumperer, og at vi formes av rammevilkår og kontekst. Jeg er interessert i å studere nærmere hva som skjer når halvparten får nøkkelen, og resten blir innelåst.


På tide med selvransakelse? - Nina Strand, journalist i Psykologtidsskriftet
For fire år siden leste jeg psykolog Arnhild Lauvengs bok "I morgen var jeg alltid en løve"... Hun hadde overvunnet sykdommen, og utdannet seg til psykolog. Boka hennes om veien ut av schizofrenien gjorde dypt inntrykk, og noe av det jeg husker best, er fortellingen om da hun som tvangsinnlagt ung jente ble lagt i gulvet av åtte personer som ville få henne opp på avdelingen.

Andre leseverdige artikler:

Forskning.no: Terapeutens personlige egenskaper har mer å si for utfallet av terapi enn hva man tidligere har trodd, ifølge en norsk studie

Blogg: Anders Behring Breiviks diagnose - Psykolog Birgit Valla

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post