18.11.11

Jeg ønsker å kjenne vår nære historie

I 1977 fikk vi for første gang en forskrift om "begrenset adgang til bruk av tvangsmidler og forbud mot korporlig refselse innen psykisk helsevern, helsevernet for psykisk utviklingshemmede og helsevernet for epileptikere".

Det jeg lurer veldig på, et dette med korporlig refselse. Det var vel ikke nødvendig å forby noe som ikke eksisterte? I dagens forskrift, som trådte i kraft i 2001, er "korporlig refselse" borte.

Altså: Brukte man bjørkeris el. likn. på folk med psykiske lidelser, utviklingshemning og epilepsi?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post