1.9.11

Sa du loggførte innsyn?

Jeg har fått se et brev i en klagesak over sykehusansattes innsyn i en pasientjournal. I et svarbrev til Helsetilsynet i Rogaland skriver Stavanger Universitetssjukehus:

Vi finner ... grunn til å opplyse om at denne loggregistreringen fungerer slik at personen blir registrert i loggen for hvert dokument som en er inne i. Dersom en for eksempel er inne i den løpende legejournalen, vil en få en registrering i loggen for hvert notat sorn er skrevet selv om en bare leser det siste.

Er en ukjent i journalen og må lete litt for å finne det relevante dokumentet vil en også kunne få mange loggførte innsyn. Loggen skiller heller ikke på dokumenttype; orn det er legejoumal, sykepleiedokumenter e.l. en har vært inne i. Hvor mange dokumenter loggen viser at en har hatt innsyn i gjenspeiler derfor nødvendigvis ikke aktiviteten i journalen.

Det er altså umulig å se hvem som de facto har lest hva i journalen, selv om det er innsynsargumentet som er blitt brukt mot oss som har vært opptatt av personvernet også i denne sammenheng.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post