4.7.11

Amaliedagene neste måned
Neste måned er det igjen tid for Amaliedagene. Han som skulle være hovedgjesten, John McCarthy fra Irland, har dessverre måttet melde avbud, men feiring blir det.


I disse NOU-tider kan vel ikke minst det som skjer mandag 22. august - datoen da Berthe Amalie Alver ble født - være av interesse:
 • 11:30 Rettigheter på lik linje med andre - reform eller revolusjon. Ved Mette Ellingsdalen, leder WSO

 • 13:30 Förmynderi och tvångsbehandling enligt den nya FN-konventionen (CRPD) och svensk lag. Ved Anna Nilsson, Sverige, jurist og doktorgradsstipendiat

 • 14:30 Brukerorganisasjonenes standpunkter mot tvang. Paneldebatt med utgangspunkt i Paulsrud-utvalgets innstilling

Anbefalt lesning: Hege Orefellen: Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre

Arrangementene er åpne for alle, og de er gratis.

(Amaliedagene trenger frivillige, til enkle, praktiske oppgaver som transport av materiell, kakebaking, rydding av lokalet før og etter arrangement mm. Frivillig arbeid er en fin måte å bli kjent med andre på!)

1 kommentar:

 1. ms.mess6.7.11

  som retraumatisert av 'systemet' er min avmakt til 'systemet' i psykiatriske instusjoner stor, mitt håp er at de som kan forandre dette juridiske sviket, en dag tar til vettet og ser den virkelige virkligheta i vår verdighet.
  amen!

  til Hege Orefellen, takk for ditt arbeid og engansjemang.
  mvh m.k

  "Hege Orefellen: Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre"

  "Dersom hele særlovgivningen for psykisk helsevernfeltet fjernes, vil den psykiske helsetjenesten, i likhet med
  den somatiske, hovedsakelig reguleres gjennom følgende lover:
  - Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasientrettighetsloven)
  - Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven)
  - Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven)
  - Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 nr. 66 (kommunehelsetjenesteloven)"

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post