17.6.11

Som Fanden leser Bibelen

Om forhåndserklæring/"psykiatrisk testamente" om helsehjelp skrevet i en "god periode", skriver Paulsrud-utvalgets flertall:

Det kan også tenkes at personen i nåtid gir uttrykk for at vedkommende ønsker helsehjelpen, i motsetning til hva som framgår av forhåndserklæringen. En innføring av bindende forhåndserklæringer vil derfor kunne støte an mot prinsippet om rettslig handleevne i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 12. Å prinsipielt frakjenne personens nåtidsoppfatning all verdi, vil – til tross for at den ikke gir uttrykk for en gyldig helserettslig beslutning – kunne være en problematisk følge av en nektingsrett basert på fortidige erklæringer.

Som om psykiatrien kunne komme i den situasjon at de må nekte å bruke tvang (gi helsehjelp) mot en pasient på grunn av en erklæring pasienten nå tar avstand fra! "Helsehjelp" er altså lik tvang.

1 kommentar:

  1. Paulsrud-utvalget seier med dette, at ein person som i ein "god periode" ikkje ynskjer å verta utsett for tvang, kan koma til å ynskja dette på eit seinare tidspunkt.
    Etter mi meining ei dårleg unnskyldning for å fortsetja dagens praksis. Nok ein gong ser me at "brukarstemma" ikkje vert teke seriøst.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post