17.6.11

Lederen i WSO støtter dissensen

Mette Ellingsdalen, leder i We Shall Overcome (WSO), har en kronikk om tvang i dagens Klassekampen. Den begynner som følger:

Lovutvalget som har vurdert tvangsreglene i psykisk helsevern (Paulsrud-utvalget) leverer i dag sin NOU til statsråden. Vi er mange som har ventet i spenning. Dessverre ser rapporten ut til å være et blindspor på veien mot grunnleggende endringer i psykiatrien. Det siste vi trenger nå er en språklig omkledning som tilslører hva dette handler om: tvang og ikke hjelp.

Dagens diskriminerende tvangslovgivning muliggjør omfattende overgrep og krenkelser mot mennesker som er diagnostisert med en psykisk lidelse. Dette synet har vært ivaretatt i utvalget av Hege Orefellen, som utgjør mindretallet i utvalget og tok dissens. Hun har presentert sitt syn, som vi støtter fullt ut, i dissensen «Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre».

Innstillingen fra Paulsrud-utvalget foreslår i hovedtrekk å videreføre dagens vide tvangshjemler, både for frihetsberøvelse og tvangsbehandling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post