29.4.11

Nye medier gir flere muligheter

De nye sosiale medier, som Facebook og Twitter, har senket terskelen for meningsmanns mulighet til å ytre seg. Av mine 3.700 Facebook-venner er det svært mange som strever med å få ting til å gå i hop i hverdagen, og som har skarpe synspunkter på den politikk og den forvaltning som møter dem. Og jeg konstaterer at den virkeligheten de beskriver svært ofte avviker fra den beskrivelse jeg møter i beslutningsdokumenter som jeg får som bystyremedlem. Ofte får jeg høre at folkevalgte ikke skal forholde seg til enkeltsaker, men det er deres konkrete historier som er lakkmus-testen på om det er samsvar mellom teori og praksis. Hvorvidt regelverket og politikken fungerer etter sin hensikt. Jeg er svært glad for å få de korrigeringer som enkeltpersoners innspill gir. Dette muliggjør å korrigere kursen.

Les innlegget om åpenhetskultur av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post