27.4.11

Lovforslag om religiøs avstraffelse av barn

Fysisk avstraffelse av barn må skje på forsvarlig måte. Det er formålet med lovforslaget som i dag blir sendt på høring. Fysisk avstraffelse skal bare gjøres av kompetente personer, under tilsyn av helsepersonell med kompetanse på traumer hos barn og med psykoterapeutisk eller farmakologisk smertelindring, slik som barneleger, barnepsykologer, barnepsykiatere og kliniske pedagoger.

Fysisk avstraffelse av barn reiser en rekke vanskelige problemstillinger av både helsefaglig, juridisk, pedagogisk og etisk art. Men den offentlige helsetjenesten har også et ansvar for å hindre at barn blir utsatt for smerte eller risiko ved uforsvarlig fysisk avstraffelse. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå et forslag om lovregulering av fysisk avstraffelse på høring.

Fysisk avstraffelse er i dag et vanlig overgrep over store deler av verden, inklusive kristne samfunn i Europa og USA. Fysisk avstraffelse av barn er vanlig innenfor flere folkegrupper og blir gjort av både pedagogiske og religiøse grunner. Mange kristne trossamfunn mener religionen påbyr fysisk avstraffelse av barn, for ellers tror de at både barnet og foreldrene kommer til helvete; barnet fordi det ikke har lært lydighet mot foreldrene, foreldrene fordi det ikke har vist lydighet mot Bibelen. Som begrunnelse brukes blant annet Salomos ordspråk 23, 13-14: "La ikke gutten mangle tukt! Gir du ham pryl, skal han ikke dø. For når du slår ham med riset, berger du ham fra dødsriket." Å unngå å havne i helvete er religionens essens.

Departementet har mottatt flere spørsmål om fysisk avstraffelse fordi den offentlige helsetjenesten ikke tilbyr overgrepet. Dette fører til økt risiko for at avstraffelsen blir utført av personer uten kompetanse.

I notatet blir det skissert to ulike lovmodeller som departementet ber om innspill på.

Modell A inneholder to elementer. En lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det kan få utført fysisk avstraffelse på en forsvarleg måte – hovedsaklig i tilknytning til ordinære sykehusinnleggelser. I tillegg foreslås at personer med kompetanse på fysisk avstraffelse på bestemte vilkår skal kunne få tillatelse fra Helsedirektoratet til å utføre overgrepet, for eksempel en pastor i Oslokirken. Denne modellen innebærer at andre enn leger, psykologer og pedagoger også skal kunne utføre avstraffelse på bestemte vilkår.

Modell B innebærer at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det skal få utført fysisk avstraffelse på en forsvarlig måte – hovedsaklig i forbindelse med ordinære sykehusinnleggelser. I denne modellen er det bare leger, psykologer og pedagoger som skal kunne utføre fysisk avstraffelse.

Begge modellene innebærer at barnet skal få psykoterapeutisk eller farmakologisk smertelindring under overgrepet og at det skal skje under tilsyn av helsepersonell. Departementet ber høringsinstansene om innspill til hva slags krav man bør stille på dette området.

3 kommentarer:

 1. Rare greier. Trodde ikke fysisk avstraffelse var lov. Er vel bare verre når den som straffer er utdannet.

  SvarSlett
 2. Pusle: Det er ikke lov. Men hadde myndighetene inntatt samme holdning overfor religiøst begrunnet fysisk avstraffelse som de gjør mot omskjæring av guttebarn, så hadde vi fått et lovforslag som ovenstående.

  SvarSlett
 3. Jørgen Lund28.4.11

  Ja, Sigrun, det er i sannhet betryggende at regjeringen nå vil få angrep på barns kjønnsorgan inn i forsvarlige former og gi det et offisiøst stempel. Men jeg håper virkelig at dette veldig forsvarlige unntaket fra forbudet mot vold mot barn blir fulgt opp med den lempelighet som blir nødvendig i praksis. For eksempel må det sørges for at forsvarligheten ikke blir forhindret ved at man tar for strengt på voldsforbudet i forkant av selve det ordnede og forsvarlige inngrepet. Det må altså også være lov for de voksne å utøve nødvendige korrigerende tiltak av både psykisk og fysisk art i dagene før, og ikke minst på vei til klinikken, da det ellers vel kan være fare for å bli forstyrret av ståk, styr og skandale. Jeg henstiller derfor til regjeringen om å utvide forslaget, slik at det forsvarlige amnestiet fra loven mot vold mot barn gjelder i en periode på ett år før og etter det forsvarlige, betryggende og ordnede inngrepet.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post