8.4.11

Kritikk av Kvalifiseringsprogrammet

Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik, forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, har skrevet en kronikk med et kritisk blikk på Kvalifiseringsprogrammet (KVP) til Nav.

Nav-veiledernes oppfatning syntes å være at KVP-deltakerne er «for svake for» og «står langt fra arbeidslivet». Dette gir sterke insentiver til å legge innsatsen til skjermete arenaer og på opprustning av den enkelte gjennom en kjede av tiltak. I og med at man ikke har tro på at metodisk bruk av ordinære arbeidsplasser kan fungere for denne målgruppen, har man heller ikke etablert de nødvendige relasjonene med arbeidslivet eller tatt i bruk etablert metodekunnskap om tett oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen, slik den integrerte tilnærmingen forutsetter. Man velger heller å gjøre det man kan fra før, «opprustning», kurs og arbeidstrening i skjermet virksomhet. Sjansen er dermed stor for at resultatet av KVP for mange blir mer en tiltakskarriere enn en arbeidskarriere.

Les kronikken her.

6 kommentarer:

 1. Anonym8.4.11

  Stakkars Nav-brukere i Navs kommunale sosialtjenestes makt!

  Nav kommunale sosialtjeneste er en hemsko i hele Nav-systemet.

  Legg merke til at nesten hver eneste klage og kritikk som fremsettes mot Nav, gjelder kritikk mot Nav kommunale sosialtjeneste - og dens forvaltning av penger, lover og regler - og menneskeskjebner som den skalter og valter med.

  Pr.d.d. finnes ingen lov eller regel om hvor lenge noen kan oppbevares på kvalifiseringsprogrammet. Slik regel/lov skulle selvsagt vært innført forlengst - for å forhindre at Nav-brukere på sosialhjelpens / kvalifiseringsprogrammets eksistensminimum - blir oppbevart og gående på meningsløse arbeidstreningskurs og tiltak i årevis.

  SvarSlett
 2. Anonym8.4.11

  Opp gjennom tidene - da særlig med de rødgrønne i regjering, har det forekommet flere "forskningsrapporter" om sosialhjelp. I 2006 og 2007 kom rapporter fra Høyskolen i Oslo som viste at de fleste langtidsmottakere av sosialhjelp var sykere enn folk flest, dvs. sykere enn gjennomsnittsbefolningen - og enda sykere enn uføretrygdede. Studie ved samme høyskole i 2007 viste at langtidsmottakere av sosialhjelp har betraktelig kortere levetid - og dør tidligere enn alle andre i landet vårt.

  Men fremdeles har ingen forbedringer skjedd.

  Sosialetaten har akkurat de samme ansatte og driver akkurat det samme tyrannregimet etter akkurat den samme skjønsbaserte sosialtjenesteloven som før Nav. Eneste forskjellen fra før Nav, er at landets kommunale sosialtjeneste har fått tre nye bokstaver foran navnet sitt, nemlig : N A V.

  SvarSlett
 3. Anonym8.4.11

  Fremdeles er satsene for sosialhjelpens livsopphold pr. mnd flere tusen kroner lavere enn alle anbefalte normer, både den fra SIFO og fra den som Namsfogden bruker. Satsene varierer dessuten fra kommune til kommune, alt etter hvor rik eller fattig kommunen er. Fattig og uten penger til det meste gjelder jo de fleste kommuner .....

  Ingen myndigheter tar ansvar, ingen besørger forbedringer, myndigheter og politikere viser slik at de også driter i de som befinner seg på nederste trinn på statusstigen, nemlig mottakere av sosialhjelp/Kvalifiseringspenger.

  SvarSlett
 4. Anonym8.4.11

  Sosialhjelpsmottakere / deltakere på kvalifiseringsprogrammet sammenlignes hele tiden med de som tjener minst i arbeidslivet. Slik settes standarden. Derfor forblir sosialetatens brukere tuktet fremdeles.

  Nav ødelegges ved at sosialtjenesten er kommunal - og ikke statlig slik som de øvrige instanser i Nav. Dette bidrar også til skjult lønnskamp, der de statlige ansatte saksbehandlerne i Nav tjener bedre enn de ansatt i kommunen. Det får de kommunale Nav-brukerne lide for!

  SvarSlett
 5. Anonym8.4.11

  Etterlyser test av egnethet hos dem som søker seg til sosionomstudiet og de som utdanner seg til barnevernspedagog.

  Mangelfullt at slik egnethet ikke testes ut.

  I dag kan hvem som helst komme inn på disse høyskolestudiene, som er populære for husfruer som vil ha en "trygg" kommunal jobb, som de kan kombinere med eget familieliv og egne barn, og da helst en ektefelle som tjener godt som tannlege, lege, fysioterapeut o.l. Egnetheten er neppe utpreget, skal man dømme kritikk både mot saksbehandlere i sosialtjenesetn og barnevernet.

  SvarSlett
 6. Anonym8.4.11

  Enkelte som jobber i barnevern og sosialetat er ikke interesserte i annet enn egen lønn. Disse jobbene er derfor også en form for prostitusjon. Noe som rammer Nav-brukerne av Navs kommunale tjenesteyting.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post