23.3.11

Forskningsprosjektet Traumets litteraritet

Forskningsprosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse er et samarbeid mellom Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen og Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder.

Prosjektet tar for seg norsk og europeisk narrativ litteratur fra de siste tjue årene, 1990-2010, som er en periode med stor bredde i denne typen diktekunst. På den ene siden har vi fortellinger om kriger og naturkatastrofer (andre verdenskrig, Vietnam, Irak og Afghanistan, Tsjernobyl, tsunamikatastrofen). På den andre siden har vi fortellinger om vold, voldtekt, incest, brå og uventede dødsfall. Den enkeltes personlige historie reflekterer gjerne den historiske konteksten, samtidig som forbindelseslinjene til fortellingens nåtid og til bokens utgivelsestidspunkt, uttrykker seg estetisk og normativt. Hva som er akseptabelt og mulig å fortelle, og hvordan, er helt avhengig av det ideologiske klimaet som til enhver tid råder, selv om litteraturen også tøyer disse ideologiske grensene.

Les mer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post