30.3.11

Enkelt-, dobbelt- og trippeltdiagnosepasienter

Helsedirektoratet har sett seg lei på at det bare er dobbeltdiagnosepasienter som får uttelling for diagnosene sine, altså vår medfølelse for at de er stemplet. Derfor har direktoratet nå sendt ut en veileder om hvordan samtlige pasienter i psykisk helsevern skal benevnes. Jeg tar en telefon til divisjonsdirektør Ceci Lie D. Aae for å forhøre meg om det nye klassifiseringssystemet, som nå skal brukes i tillegg til ICD-10.

- D. Aae.
- God dag. Mitt navn er Sigrun Tømmerås. Kan du fortelle litt om den nye tellemåten på pasienter med psykiske lidelser?
- Jo, altså. Nå heter det enkeltdiagnosepasienter, dobbeltdiagnosepasienter og trippeltdiagnosepasienter.
- Og så da?
- Hva?
- Mange får jo langt flere stempler enn tre.
- Jeg var ikke helt sikker, men jeg tok sjansen og skrev i veilederen at det heter ...
- Ikke sikker?
- Nei. Han som er vår språkkonsulent er langtidssykmeldt, fordi han føler seg så faglig ensom her på huset. Jeg behersker ikke latin så godt, og i enda mindre grad gresk, så jeg måtte bruke mitt skjønn og gjette litt da jeg skulle lage de nye betegnelsene. Jeg har jobbet i psykiatrien og har derfor lang erfaring med gjetteleker.
- Hva heter det når noen har fått fire diagnoser, da?
- Kvadruppeltdiagnosepasient. Det er det jeg tror i alle fall.
- Videre!
- Hva?
- Hva heter fem diagnoser?
- Det tror jeg er kvintuppeltdiagnosepasient.
- Jeg leste om en som fikk ni diagnoser.
Nonuppeltdiagnosepasient.
- Seks, sju, åtte diagnoser?
- Sekstuppeltdiagnosepasient, septuppeltdiagnosepasient, octuppeltdiagnosepasient.
- Ti?
- Decuppeltdiagnosepasient.
- Hallo? Tror du virkelig at dette reduserer stigma?
- Det får jeg da inderlig håpe. Det er derfor jeg har laget dette systemet.
- Personlig tror jeg beste måten å redusere stigma på er å slutte helt å bruke fantasifulle betegnelser som skiller "dem" fra "oss". Men takk for opplysningene.
- Bare hyggelig. Jeg liker å kunne være til hjelp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post