8.2.11

Tidsskrift vil ha bidrag fra brukere

Tidsskrift for psykisk helsearbeid jobber med sitt nr 2/2011. De har etterlyst tekster gjennom annonse i tidsskriftet og på blogger, og har en del stoff til nummeret. Men det er få tekster ut fra et egen-erfaringsperspektiv. Redaksjonen lurer derfor på om noen kunne være i stand til å "hive seg rundt" og skrive. Her blir fristene korte, innen 10-12 dager (ca 19. februar).

Kanskje har du en tekst du allerede har blogget som kunne brukes som utgangspunkt?
Tema er Hva er godt psykisk helsearbeid? Fortelling (inntil 20 000 tegn) eller Skeivt blikk (inntil 10 000 tegn) er de mest aktuelle sjangrene.  

Tidsskrift for psykisk helsearbeid lanserte i 2008 følgende definisjon av psykisk helsearbeid:

Psykisk helsearbeid er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt, og omfatter alle deler av tjenestene. Psykisk helsearbeid fokuserer på å fremme og bedre menneskers psykiske helse samt påpeke og søke å endre forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer samt skape inkluderende lokalmiljø.


Les mer om tidsskriftet her.


Kontakt Tore Dag Bøe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post