3.1.11

Institusjonell ydmykelse

Hjelpeapparatet, det vil si de som er satt til å hjelpe svaktstilte til å få det bedre, ydmyker daglig gjennom gitte rammer og praksis.

Uførepensjonister i Norge fikk i 2009 melding om at saksbehandlingstiden deres var ett år. Dette er folk som ikke lenger greier seg i arbeidslivet, og som venter på en avklaring. Så skulle de altså gå i uvisse og på sosialhjelp og andre midlertidige stønader i et helt år. Dette må være en strukturell mangel på empati. Det hjelper ikke med fine formuleringer om brukerorientering når en i praksis har en slik manglende evne til å se brukerne. Amishai Margarit (1996) skriver i sin bok «A Decent Society» at et verdig samfunn er et samfunn uten institusjonell ydmykelse. Dit har vi ennå ikke kommet i vårt rike Norge.

Jeg intervjuet en lastebilsjåfør som etter mer enn 20 år i jobben fikk så store ryggproblemer at han måtte på attføring og utredes for framtidige arbeidsmuligheter. På første samling kastet den unge saksbehandleren en pose Twist utover gulvet, og så skulle deltakerne plukke dem opp og fortelle hvorfor de valgte akkurat den biten. Seinere fikk de beskjed om at de skulle lese høyt for gruppa neste dag. Flere lå våkne om natta og grudde seg til å bli ydmyket foran de andre deltakerne. For øvrig beskrev han, og andre jeg intervjuet, opplegget som totalt meningsløst. Dette var noe de måtte «gjennom» for kanskje å få uføretrygd.

Les artikkelen Godhetens ydmykelser av professor Rolf Rønning i dagens Klassekampen.

4 kommentarer:

 1. Anonym3.1.11

  Jeg har ME/postviralt utmattelsessyndrom etter virusinfeksjon, diagnostisert av medisinsk spesialist i infeksjonsmedisin, og annen spesialist i psykiatri. Likevel skriver min saksbehandler i Nav Oslo kommune: "Klienten har bl.a. som følge av at hun tilstadighet er i en kamp om penger med sosialtjenesten og andre og offentlige myndigheter, utviklet kronisk utmattelsessyndrom."

  Etter mer enn 10 år i systemet, skal man ikke da ha rett til å både å klage og forsvare sin eksistens? Ja, en kamp har det virkelig vært, nettopp pga sosialtjenestens gjentatte avvisninger og avslag om hjelp. Men man må da forsvare sin klagerett! Hvis ikke har man heller ingenting å vise tilbake til. Jeg er stolt og takknemlig for at jeg har maktet å ivareta mine interesser, der sosialtjenesten jo er den som skal både rådgi og hjelpe en f.eks. med klage til Fylkesmannen.

  Men i Oslo med byråd av Høyre og FrP nytter det ikke å klage til Fylkesmannen, han som bak ryggen på oss alle ville hjelpe amerikanerne med å få sin nye ambassade til Husebyskogen: Fylkesmannen Hans Røssjorde representerer nemlig FrP - dermed blir alle klager på Oslo kommune avviste av Fylkesmann Røssjorde. Hvis kolleger besitter byrådsmakten i Oslo.

  Saksbehandleren i Oslo kommune hever seg tilsynelatende ondsinnet over flere med medisinsk ekspertise, ydmyker og nedverdiger "klienten".

  Saksbehandlerens (sosionom) manglende kompetanse innen helsefag er hovedårsaken til at "klienten" /medmennesket ikke ble fanget opp som kronisk syk ved første henvendelse til sosialetaten. Hadde saksbehandler oppfattet /hatt sykdomsinnsikt/ forstått at "klienten" var syk - og ikke lat og udugelig snylter - da hadde "klienten" sluppet å bli oppbevart i årevis, langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt - på sosialhjelpens eksistensminimum.

  Oslo kommunes sosialtjeneste er en utpreget ondsinnet institusjon, som har påført mer skade enn hjelp til hjelpetrengende. Tenker bl.a. på Trikkedrapet i 2004, der et menneskeliv kunne vært spart og mange andres traumer unngått om Oslo kommunes sosialtjeneste hadde hatt egnede og godt nok kvalifiserte saksehandlere i jobben. I stedet er det kommunen, den enkelte bydels økonomi som avgjør, - og ikke den hjelpetrengendes behov.

  Skam på Oslo kommunes sosialtjeneste!

  Saksbehandler i Oslo kommunes sosialtjeneste har hovedansvaret for at vedkommende har tapt årevis med pensjonsgivende uføretrygd ved at sosialtjenesten oppbevarte vedkommende som lat, og udugelig, snylter, i stedet for å se, forstå at vedkommende var syk.

  Et typisk differensialsymptom ved ME er at man i motsetning til depremerte står på til siste slutt. Heia for det! Stå på ME-syke!!!!

  SvarSlett
 2. Anonym3.1.11

  Saksbehandler kunne i stedet for å ydmyke og nedgjøre heller ha skrytt av klienten, ved f.eks.positiv vektlegging: at klienten til tross for langvarig utmattelsessykdom bekreftet av diverse medisinske spesialister likevel hadde maktet å ivareta egne interesser overfor sosialtjeneste, andre og andre offentlige myndigheter. DET kunne vært oppbyggende, i stedet for å tråkke "klienten" ned ved indirekte å kritisere klientens forsøk på å overleve langt lengre enn lovens hensikt på sosialhjelpens eksistensminimum! En "hjelp" som ligger flere tusen kroner pr. mnd LAVERE enn alle anbefalte normer for livsopphold, nettopp av den grunn at hensikten er at den skal være KORT!

  Kronikken i Klassekampen er innmari godt skrevet og fokusert, men det blir nok bare med preiket. Nytter ikke så lenge de alltid så fattige kommunene skal ivareta sosialtjenesten med midlert som ikke er øremerkede nettopp til de som har minst.

  SvarSlett
 3. Anonym3.1.11

  Hjelpetrengende er blitt den store fienden som den alltid så fattige kommunale sosialtjenesten skal nedkjempe istedet for å hjelpe.

  SvarSlett
 4. Anonym3.1.11

  bla-bla-bla-bla Folk med den finere tittelen enn den andre skriver sider opp og sider ned - helt siden 1998 - da Velferdsalliansen reiste seg, men har det skjedd forbedringer?

  NEI! bla-bla-bla-bla

  Sosialtjenesten er akkurat den samme som før. Der skjønnsbehandles det fortsatt. Resultatene, dvs saksbehandlingen og pengene som betales varierer fremdeles fra den ene så fattige kommunen til den andre, eller som i Oslo fra bydel til bydel.

  bla-bla-bla-bla

  Fremdeles er livsoppholdet lavere enn alle anbefalte normer, både den fra SIFO og fra Namsfogden.

  bla-bla-bla-bla

  Staten skulle tatt over sosialtjenesten, og hatt lik behandling over hele landet, samt fastsatte like livsoppholdssatser - da hadde alle saksbehandlere i Nav fått lik lønn, og ikke som nå at statsansatte tjener mer enn kommunalt ansatte i Nav.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post