16.1.11

Fra sympatisk til usympatisk

Jeg leste nylig en avisartikkel som inneholdt intervju med en leder ved et offentlig velferdskontor. Hun fremsto ikke akkurat som noen særlig tillitsvekkende og overbevisende person - og jeg ble forbauset. Jeg har truffet henne mange ganger, skjønt ikke i den sammenheng avisartikkelen omhandlet.

Da jeg var student, hadde hun en annen jobb, nemlig ved et studentvelferdskontor. Hun er én av to profesjonelle - den andre er en psykolog som ledet en korttids gruppeterapi - jeg har møtt som klient, som har utmerket seg gjennom en usedvanlig sympatisk, forståelsesfull, støttende og hjelpsom måte å være på. Hun ledet en samtalegruppe for studenter som jeg var med i, og vi hadde i tillegg enesamtaler. Hun ble med meg til studieveileder, og tilbød seg å snakke med instituttledelsen for meg, fordi jeg slet med menneske-angst, blant annet med å snakke med veilederen for oppgaven jeg skulle skrive.

Jeg opplevde å bli "sett", som man kaller det. 
Kanskje handler sånt til dels om personkjemi, men jeg fikk inntrykk av at alle gruppedeltakerne satte pris på henne. Man må vel godta at profesjonelle mennesker er ulike (innen visse grenser!), men noen få har altså klart å få meg til å oppleve meg som en like-verdig. Jeg tror Marita Hansen (som jeg ikke er enig med i alt) har rett når hun sier"Det er stor forskjell på det å bli fortalt at man er viktig og å bli vist at man er viktig".

Spørsmålet jeg sitter igjen med, er om media kan få en person til å virke veldig annerledes enn slik andre opplever vedkommende. Handler det i så fall om trygg yrkesrolle versus rolle som engstelig intervjuobjekt for pågående journalister? Eller ligger svaret heller i ulike yrkesroller og rammer vedkommende har jobbet innenfor? Den nye jobben hennes er antagelig en langt mer krevende jobb, med mange flere sinte og skuffede klienter, enn det arbeidet med småredde universitetsstudenter var. 


Har du erfart en slik "personlighetsforvandling" hos noen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post