9.1.11

ECT-debatt i Dagbladet

Arve Kirkevik, Eva Rognvik og Joar Tranøy hadde nylig en kronikk i Dagbladet med oppfordring til å forby bruk av ECT (elektrosjokk). Språkbruken deres er sterk, men de har et poeng:

Vi vet ikke på forhånd hvem som får de alvorligste skadene, derfor blir det revnende likegyldig ved vurdering av et eventuelt forbud at noen ønsker denne behandlingen. 


De får svar fra Ann Færden, nestleder i Norsk psykiatrisk forening. Dessverre bidrar hun til å undergrave tilliten til psykiatrien:

Kunnskapsenterets notat fra 2007 om skadevirkninger av ECT (www.kunnskapsenteret.no) konkluderer at det ikke er kjente alvorlige bivirkninger for elektrosjokkbehandling (ECT). Hukommelsesforandringer forekommer, men pasienten er normalisert etter to-tre måneder.

Dette skrev Aftenposten i en serie om ECT:

Aftenposten har snakket med flere av det mindretallet av ECT-pasienter som sier de har fått varige hukommelsesproblemer etter ECT. Noen forteller om "svarte hull" i hukommelsen.

Det finnes i dag ingen studier som undersøker bivirkninger lengre enn seks måneder etter behandlingen, og kunnskapen om de positive langtidsvirkningene er også liten. Dette fastslår forskerne i en Health Technology Assessment-rapport, som brukes som grunnlag av britiske helsemyndigheter. Pasientene får imidlertid ikke vite om hullene i kunnskapen. Aftenposten har gjennomgått informasjonsmateriell pasienter får før de velger om de skal gjennomgå den aktuelle behandlingen. Varig hukommelsesproblemer blir ikke omtalt som noen mulighet, og den manglende kunnskapen på området nevnes ikke.

Det er ikke riktig at pasienten ikke skal få vite om bivirkningene, mener ECT-tilhengeren Harold Sackeim.

Færden sier:

Elektrosjokk kan ikke gis som tvangsbehandling. Det kan gjøres som nødrett på vitale indikasjoner, men da må pårørende samtykke. En rask rundspørring viser at 1-5 personer per år har fått ECT etter nødrett de siste fem åra.

Er "en rask rundspørring" alt som kreves? Faktum er at tvangsbehandling med ECT ikke registreres i Norge. Dermed fins det ingen rettssikkerhetsgaranti. Man bare gjør det, uten noe vedtak, overprøving og registrering. Og kan ikke akutt selvmordsfare forhindres på andre måter? Det er jo ikke dokumentert at ECT forhindrer selvmord: 

Direktoratet slår fast at det ikke foreligger noen studier som kan belyse mulige effekter av elektrosjokk på suicidale pasienter. Likevel vil det nå anbefale at elektrosjokk også skal brukes uten samtykke, altså med tvang, i såkalte nødrettssituasjoner.

Verdens helseorganisasjon (WHO) går imot bruk av ECT uten informert samtykke, og klassifiserer behandlingen som et påtrengende, irreversibelt og kontroversielt inngrep.


Christine Rosenqvist svarer Færden:


JEG VIL ANBEFALE å lese Norsk Helseinformasjons side om ECT. Her får alminnelige mennesker anledning til å uttale seg om hvilken effekt de har hatt av ECT. Noen er takknemlige for behandlingen. Andre angrer på at de har gått med på det. Mange forteller om tap av verdifulle minner. 


Er det noe det 20. århundrets velferdshistorie, ikke minst psykiatriens, skulle lært oss, så er det i alle fall å ta pasienters og klienters erfaringer alvorlig. Færdens svar er en hån mot mennesker som har mistet mange år av sin historie.


Annet:
En nybakt mor får elektrosjokk under tvang
Elektrosjokk til gravide

11 kommentarer:

 1. Mille9.1.11

  Det har gått 12 år siden jeg fikk 9 ECT-behandlinger, og jeg har fremdeles problemer med korttidshukommelsen. Men det er nok ikke registret noen steder.

  SvarSlett
 2. Mille9.1.11

  Ikke vet jeg om jeg ga samtykke heller. Det jeg husker, er at jeg våknet opp etter tredje behandling med dundrende hodepine og lurte på hva i huleste som foregikk.

  SvarSlett
 3. Anonym9.1.11

  FNs spesialrapportør for tortur klassifiserer ECT som en inngripende og irreversibel medisinsk prosedyre og mener ECT "may constitute torture and ill-treatment if enforced or administered without the free and informed consent of the person concerned".

  Torturrapportøren skriver også at:
  "In its modified form, it is of vital importance that ECT be administered only with the free and informed consent of the person concerned, including on the basis of information on the secondary effects and related risks such as heart complications, confusion, loss of memory and even death".

  UN Special Rapporteur on Torture. Interim Report A/63/150. 28. July 2008: http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/torture/A_63_175_en.doc

  Ann Færden synes visst ikke slik informasjon er så viktig, ei heller ser hun ut til å synes det er noe problem om 1-5 personer årlig(her er nok mørketallene formidable) risikerer å bli utsatt for ECT-tortur i norsk psykiatri.

  SvarSlett
 4. Anonym9.1.11

  Et annet problem med slik tilbakeholdelse og fordreining av informasjon som det Færden og andre psykiatere bedriver er at det fratar folk muligheten til å avgi informerte samtykker. All den tid psykiatere ikke gir sann informasjon om metodens virkninger, potensielle skadevirkninger, aternativer mv., vil mange av de "samtykkene" som avgis pr. i dag måtte karakteriseres som "uinformerte", "feilinformerte" eller "desinformerte". De er dermed, rettslig sett, ikke gyldige, hvilket kan åpne for både erstatningsansvar og strafferettslig ansvar for helsepersonell som gjennomfører slik ECT.

  SvarSlett
 5. Mille: Tror det er kort tid siden man begynte med skriftlig avgitt samtykke. Før var det vel muntlig, altså udokumentert samtykke. Tror jeg altså.

  Anonym: Takk for lenke til rapport.
  Klikkbar lenke til rapport fra FNs spesialrapportør for tortur.

  Den siste kommentaren er veldig viktig.

  SvarSlett
 6. Mille9.1.11

  Desverre vil nok mange som prøver å si fra om varige hukommelsesproblemer, få høre at det er pga. depresjonen og ikke ECT-behandlingen.

  SvarSlett
 7. Mille: Ja, det vet vi at de får høre.

  SvarSlett
 8. Oppdatering: To artikler fra Sykepleien.

  SvarSlett
 9. Anonym9.1.11

  Hvorfor har ingen undersøkt de negative ev. positive virkningene av ECT etter et halvt år? Slike undersøkelser ville ha blitt gjort ved hvilken som helst somatisk behandling som griper sterkt inn i et menneskes liv.
  Regelen for all behandling er at de positive virkningene av behandlingen skal være sterkere enn de negative bivirkningene. Da er det selvsagt helt uforsvarlig å ikke undersøke om dette er tilfelle - også etter en viss tid.

  SvarSlett
 10. To nye innlegg fra Dagbladet er lagt til i innlegget, blant annet et fra de tre som startet debatten.

  SvarSlett
 11. Dette er ikke overraskende saker å lese, men det er forferdelig. Jeg har selv nylig fått ect foreslått som behandling, og fortielsen om manglende kunnskap er overveldene. Selv når jeg påpeker etter grundige undersøkelser i etteretterlige kilder. Jeg ønsker meg at dere leser den lille snutten jeg har skrevet om det, og håper på inspill; særlig av de som har gjennomgått ect.

  Det er temmelig horrible holdninger man møter.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post