22.12.10

Hvor står Juleevangeliet?


Det vi kaller Juleevangeliet, er ikke noe eget evangelium. Det er vanligvis fortellingen om Jesu fødsel i kapittel 2 hos evangelisten Lukas vi kaller Juleevangeliet, og som vi leser på julaften. Lukas skriver om engelen Gabriels budskap til Maria, Marias lovsang, og altså om Jesu fødsel i Betlehem og om hyrdene på marken.

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted.
Lyd: Anne Kristin Aasmundtveit leser Luk 2,1-20

Historien om de vise menn og flukten til Egypt er det en helt annen person som skriver om, nemlig evangelisten Matteus. Her finner vi Jesu ættetavle og unnfangelsen ved Den Hellige Ånd. I kapittel 2 leser vi om de vise menn og den slemme kong Herodes. Vi pleier å si at det var tre vise menn, men Bibelen selv sier ingen ting om antallet. Det har kommet inn i tradisjonen fra utenombibelske tekster skrevet noen århundrer etter evangeliene, altså svært lenge etter at Jesus skal ha levd. Årsaken til at man mente de var tre, var at antallet gaver som vismennene ga Jesusbarnet var tre: gull, røkelse og myrra. Matteus skriver:

Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet og dets mor, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.
Lyd: Anne Kristin Aasmundtveit leser Matt 2,1-12

Også Johannesevangeliet, som er det yngste av de fire evangeliene, skriver om Jesu komme til verden, men på sin helt særegne måte. I Johannesprologen fins det ikke noe lite barn. Her anlegges et kosmisk perspektiv:

I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
          
   
  Han var i begynnelsen hos Gud.


   
  Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe blitt til.

          Det som ble til
   
  i ham, var liv,
          og livet var menneskenes lys.

   
  Lyset skinner i mørket,
          og mørket har ikke overvunnet det.

Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn.   Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

   
   Det sanne lys,
          som lyser for hvert menneske,
          kom nå til verden.


Det eldste av de fire evangeliene i Bibelen, Markusevangeliet, sier ingen ting om Jesu fødsel.

Les også:
Jesu guttestreker
Stanford-kurs om den historiske Jesus

Bibel.no: Lytt til julens tekster
Bildet er hentet herfra.

3 kommentarer:

  1. Bare en "artig kommentar".Lukas 3,22-23 hvor det står at Jesus Får Den Hellige Ånd og Gud Faderen vitner fra Himmelen om at der er "Hans Sønn"! så kommer "Jesu Ættetavle" sett fra Ste far Josefs stam tavle.Det viser seg at Han har tett (!) til "Davids Trone" også via han! Selv om Fariseerne ymtet frem på:"Vi er ikke Avlet i hor"..Så Folk holt han for å være Josefs sønn! ;)
    En annen interessant ting er at her går Lukas (Som er veldig flink med detaljer/Skolert og skrev Apg.sammen med dette evangeliet.)Var Lege legger vegt på at Adam var hans stamfar!Dette er Bibelsk viktig.(1.&siste Adam)(Gamle & Det Nye Menneske-Skapt i Guds bilde-1:Fysisk.2:Åndelig.Dvs:ved DHÅ.
    Matteus peker på Løftes Barna ved Abraham som utgangspunkt! Passer med HebreerBrevet 11.

    SvarSlett
  2. Paulus:Til en ukjent Gud!: Ja, det er "artig" dette med Jesu' ættetavle. Fint du sier det, for jeg lurte på om jeg skulle nevne det i en parentes, men gjorde det altså ikke.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post