7.11.10

Om såkalt skulkende elever

Elever må ha legeattest om de fra og med åttende klasse er borte fra skolen mer enn tre dager. Hvis ikke, regnes det som skulk. Riktignok heter det at "kronikere og funksjonsnedsatte elever" unntas, men si meg: Når regnes for eksempel en psykisk lidelse hos en tenåring som en kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse?

Aftenposten intervjuer to "sannhetsvitner" på 17 som hevder at elever som er mye borte fra skolen, uansett ikke bryr seg om dette. Til de to 17-åringene kan jeg fortelle at jeg brydde meg veldig om det. Da jeg var like gammel som dem, hadde jeg på ett semester et fravær på 50 dager og 29 enkelttimer fordi jeg var så deprimert at jeg knapt greide å gå på skolen. Jeg møtte imidlertid alltid opp på tentamener og eksamener, fordi jeg i likhet med dem ønsket meg utdannelse. Etter to år måtte jeg imidlertid gi meg, og fullførte nesten ti år senere.

Å gå til fastlegen ville uansett ikke ha hjulpet, siden han aldri spurte om hva det var som plaget meg, men bare dyttet i meg masse piller. Jeg bodde for meg selv fra jeg var 16, og skrev fraværsmeldinger selv. Hva som hadde skjedd om jeg hadde bodd "hjemme", vet jeg ikke. Muligens ville jeg fått kjeft for å være lat. Jeg synes faktisk det også er en uting at foreldre skal skrive fraværsmeldinger når elevene tar en frivillig utdannelse. Hvordan kan for eksempel en mor vite hvorfor datteren er så langt nede at hun ikke orker å gå på skolen når årsaken er fars overgrep?

Avisa viser til at regjeringen begrunnet innstrammingen med at det er nær sammenheng mellom fravær og senere frafall fra skolen, og at sykdomsfravær og uføretrygd senere i livet forekommer oftere hos personer som er mye borte fra skolen. Men hva er årsak og virkning her? Elever som er mye borte fra skolen på grunn av dårlig helse, og som kanskje ikke klarer å fullføre, har vel større risiko for å ha helseproblemer også senere i livet?

Jeg synes ikke dette vitner om særlig omtanke for unge som sliter. 

1 kommentar:

 1. Anonym8.11.10

  Jeg opplevde skolegangen ganske likt det du beskriver. Jeg slet veldig med skolesituasjonen fra ungdomsskolen av og jeg har allerede tenkt med meg selv at denne innstrammingen av fraværsreglene i vg skole på ingen måte ville hjulpet meg fra å bli uføretrygdet nå som voksen ! Tvert i mot ville strengere fraværsregler bare gjort skolegangen min enda vanskeligere. Muligens bidratt til at jeg falt fra før(jeg har dog fullført vg som privatist som voksen).

  Det er en moralistisk løsning på problemet regjeringen tyr til med dette. De bygger bare opp under forestillingen om at latskap og unnasluntring er hovedårsaken til uførhet; bare man "strammer opp" ungdommen så blir uføregraden å gå ned.
  Så dette bidrar bare å forsterke, for min, del denne følelsen av at mine problemer rett og slett ikke blir forstått i samfunnet rundt. Det jeg har slitt er usynlig og uforståelig for folk flest og man blir bare tolket som lat og unnasluntrende. Sten til byrde mildt sagt. Men jeg prøver jo å heve meg over det for jeg vet selv hva jeg har prøvd og hva jeg har slitt.

  Jeg ser på det som en bedre løsning å gjøre utdanningsforløpet mer fleksiblet, åpent og tilpasningsvennlig slik at flest mulig kunne ta skolegang på et vis som var overkommelig for dem. Da kunne man fokusere mer på prestasjonene og mindre på personlig oppmøte. Det er også et tankekors for meg at jeg selv alltid har lært mest når jeg fikk lese for meg selv i omgivelser jeg oppfattet som tryggere og mer avslappende enn i en klasseromssituasjon hvor jeg alltid følte meg stresset og nervøs. Jeg tror faktisk at for å få folk med sykdommer og plager gjennom utdannelse og i arbied så må man heller tenke fleksibilitet og mindre av tvang og restriksjoner og stramme regler. Det mener jeg ut i fra mine egne erfaringer. Men jeg kan jo bare snakke for meg selv sånn sett. Vet bare at jeg aldri hadde bruk for "mer pisk" for å klare mer.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post