4.11.10

Dagens fangst fra Twitter

Diagnoser står i veien for å oppdage overgrep

Nordhaug mener at en diagnose kan bli en sovepute både for skole, helsevesen, familien og andre.

– Jeg er ikke imot diagnoser. Det kan være et godt utgangspunkt for å fi nne tiltak og hjelpemidler til barn som trenger det. Det gir også barn og foreldre rettigheter i forhold til blant annet skolen. Men diagnosen kan få en selvforklarende makt. Man ser på den som selve årsaken, og leter ikke videre etter hendelser som ligger bak.

Han viser blant annet til overgrepssaken i Alvdal. Barn som kommer til spesialisthelsetjenesten får som regel en diagnose basert på egen atferd og opplysninger fra foreldrene.


Vi trenger åpenhet om samfunnets bruk av psykofarmaka

Psykiatriske diagnoser er stort sett basert på telling og katalogisering av symptomer, og tar ikke opp i seg den enkelte persons levde liv. En person med et knippe symptomer kan få diagnosen depresjon etter to-tre uker. Personen risikerer å få en diagnose i stedet for at symptomene og plagene blir sett på som en forståelig og naturlig reaksjon på tap, brudd i relasjoner og avmaktsfølelse overfor en gitt livssituasjon. Tilstanden blir ofte diagnostisert som en sykdom i stedet for å bli vurdert som en naturlig og kanskje til og med en fornuftig reaksjon. En slik reaksjon kan være kimen til endring i livet, eller signal til barns pårørende om at noe er galt. En ny teoribygging av sammenheng mellom levd liv og medisinsk forståelse og ordbruk, er derfor påkrevet.

Vold i under 1 prosent av politiets psykiatrioppdrag

4 kommentarer:

 1. Hadde det vært en "jeg-liker-knapp", skulle jeg trykket på denne akkurat nå.
  Et godt og viktig innlegg.
  Hilsen Berit.

  SvarSlett
 2. Tusen takk, Berit.

  SvarSlett
 3. Hva sier helsemyndigheter, riks- og lokalpolitikere, mange fagfolk og lærere om hjelp til barn og unge med psykiske lidelser? Jo, de vektlegger tidlig diagnostisering. Det virker som det skorter på innlevelsesevne i overgrepstsatte barns situasjon.

  Denne Trine Grung drev og latterliggjorde meg på Twitter fordi jeg var bekymret over at overgrepsutsatte barn får ADHD-diagnose.

  SvarSlett
 4. Sigrun, har hun ikke hørt om studier som denne her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1934403/?? Det er da hende, der er latterlig, hvis hun vil påstå, incest/seksuel misbrug (og mishandling/omsorgssvigt/traumer generelt) ikke har noget med "ADHD" at gøre.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post