10.10.10

בטיפול BeTipul In Treatment
Skaperen av In Treatment, og seriens israelske forelegg, Hagai Levi, får spørsmål om hva israelske psykoterapeuter synes om den. 


They were grateful. They were saying ‘it’s the first time that we are presented in the proper way – it’s the first time that our families have known what we are going through... what we are doing in this dark intimate room’. It was very important for me that he was a good therapist – that he didn’t cross the real ethical line. I have psychological consultants and worked very close with him to make sure we are doing the right thing.

Han blir spurt om forskjeller på den israelske og den amerikanske versjonen.

After the first season we thought it was too close, and that the adaptations should be culturally translated. For example in the second season we had a story involving women aged 40 who can’t get married – she’s single and doesn’t have kids. Now in Israel if you are single at the age of 40 you might as well be dead – having kids is so important. When I took the story to New York they said ‘What’s the problem; most women in New York aren’t married at this age’. So then we transformed it so the problem was no longer a lack of children but a lack of love.

Ours was a very Israeli therapist. He was fat, he was rude sometimes, he was aggressive – he wasn’t so polite and professional as Gabriel. Gabriel’s intelligence and sharpness is very important for the series.
The American version, which stars Gabriel Byrne as busy psychotherapist Paul Weston, has had its alterations – a fighter pilot is haunted by having killed civilians in Iraq, for example, instead of the West Bank – and adds several original episodes.
Some alterations were made to make the characters more believable as Americans: “Voices and tone changed, of course, because aside from the nature of the conflicts, these were now American characters with different approaches to their problems and to interpersonal communication,
Kilde 1 Kilde 2


Intervju med Gabriel ByrneIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post