27.8.10

Profilintervu av rådgiver og psykolog Olav Nyttingnes

Du er engasjert som sekretær for et offentlig utvalg som skal se på bestemmelsene knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern. Hvilke problemstillinger vil være sentrale i dette utvalgets arbeid?

Mandatet ber utvalget om å se på forholdet mellom psykisk helsevern-loven og samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven. Pasientrettighetsloven vektlegger samtykke som sentral hovedregel, og når en person ikke kan gi gyldig samtykke vektlegger den funksjon og ikke diagnose. Psykisk helsevernloven ser på diagnose fremfor funksjon, og vektlegger behandlerens vurdering av pasientens beste (behandlingsvilkåret), mens hva vedkommende selv vil eller tidligere har ønsket har liten plass. Utvalget må drøfte om så forskjellige systemer for somatisk og psykisk helsehjelp er klokt eller riktig og eventuelt foreslå konkrete endringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post