27.7.10

På incestsentrene bestemmer de incestutsatte selv - eller?

Helsepersonell får, med rette, kritikk for at de ikke legger forholdene nok til rette for brukermedvirkning. En slags trøst for fagfolk kanskje - om enn mager - er det at incestsentrene heller ikke helt får det til, selv om de er "på de incestutsattes premisser". Nordlandsforskning foretok i fjor en evaluering av incestsentrene, og det jeg leser om brukermedvirkning (kapittel 7.3) er ikke bare oppløftende. Rett skal være rett: Et flertall brukere sier at de er fornøyde, og noen synes brukermedvirkning blir for slitsomt.

Men enkelte brukere mener det bare tilsynelatende er brukermedvirkning, for eksempel ved at det er en brukerrepresentant i styret (slik det er ved halvparten av sentrene). Det påpekes at maktasymmetrien mellom bruker og ansatt ikke tematiseres. Incestsentrene har heller ingen klageinstanser, til tross for at de helfinansieres av offentlige midler. 

Fire sentre har tatt i bruk evalueringsskjemaet KOR, klient- og resultatstyrt praksis, der brukeren etter hver samtale skal krysse av på et skjema om utbyttet av samtalen med den ansatte. Tanken da er at dersom samtalene ikke har gitt framgang etter 5-7 ganger, så har de ikke noen effekt. Jeg er faktisk litt usikker på hvor godt dokumentert dette er. Uansett, både brukere og ledere klager over at det blir for kort tid. Det kommer kritikk mot KOR om at det representerer en forventning om rask bedring. Ledere klager også over at de føler at de må følge KOR slavisk.

Blant brukerne forskerne intervjuet var det ingen som hadde brukt KOR og var fornøyde. Innvendingene mot KOR er interessante, skriver forskerne. En bruker fra et senter som benytter KOR, sier: "KOR er forferdelig". Brukerne tør ikke komme med kritikk. Flere brukere skal være så redde for KOR at de ikke våger å ha enesamtaler med ansatte. Selv om KOR er ment å skulle styrke brukermedvirkning på individnivå, hjelper det lite når brukerne ikke tør si sin mening.

Til tross for at jeg ikke er overrasket, synes jeg jo det er synd at incestofre også opplever avmakt ved incestsentrene, som var ment å skulle skape det motsatte. Disse sentrene ble opprettet av kvinner som selv hadde incesterfaringer og "visste hvor skoen trykket".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post