22.7.10

Konferanse om funksjonshemmedes rettigheter

Nasjonal konferanse om forskning om funksjonshemming i Oslo den 18. – 19. oktober 2010.

Hovedtema: ”Rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne”.
FN-konvensjonen som Norge har hatt som siktemål å ratifisere i 2010, har som formål å ”fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter og å fremme respekten for deres iboende verdighet”. Land som ratifiserer konvensjonen påtar seg ” å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon”. Hva har dette å si for norsk funksjonshemmingspolitikk? Hvilke utfordringer står Norge overfor når det gjelder rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne? 

4 kommentarer:

 1. Anonym22.7.10

  Tja....Her kan det være nok å ta av. Men mange funksjonshemmede som ikke er i inntektsgivende arbeide (70 000 personer i Norge!) har fra tid til annen behov for hjelp fra Nav kommune, enten det være seg økonomisk hjelp eller praktisk hjelp, som f.eks i forbindelse med flytting fra bolig til HC-bolig evnt. utbedringer av bolig etc. Første bud må da være at saksbehandlere hos Nav kommune/boligkontor har helsefaglige kunnskaper tilstrekkelige til å forstå og ivareta den funksjonshemmedes interesser på best mulig måte, i stedet for dagens ofte trakasserende, nedpsykende OVERGREP mot funksjonshemmede som allerede ligger nede!

  SvarSlett
 2. Det er noe av poenget med FN-konvensjonen.

  SvarSlett
 3. Anonym22.7.10

  Sigrun: poenger er viktige men gjennomføringen viktigst! Dårlig med det, gitt!

  SvarSlett
 4. Nå er jo ikke konvensjonen ratifisert enda.

  Og hjelpere må skoleres i menneskerettigheter, i dag har de fleste ikke peiling.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post