25.6.10

Veiviseren - en bok om voldtekt. Vil du bidra?

Av Grete Kvalheim

Samfunnets forståelse og kunnskap om voldtekt har heldigvis økt de senere årene, men dessverre uten at de voldtattes behov har blitt tilsvarende bedre ivaretatt. Voldtekt er en av de mest traumatiserende krenkelser et menneske kan utsettes for, og fører ofte til omfattende helseskader som kan vare lenge og føre til store endringer i offerets livskvalitet og muligheter videre i livet. Ved en voldtekt er det vanlig å føle at både liv, helse og personlig integritet er alvorlig truet.

De fleste opplever at en voldtekt fører til en stor endring i livet, deres syn på seg selv og omgivelsene. Den voldtatte trenger støtte og empati for å bearbeide hendelsen, god hjelp i akuttfasen og god oppfølging kan hindre eller redusere de langsiktige og negative reaksjonene etter overgrepet. Og mest av alt trenger den som har blitt utsatt for voldtekt informasjon.

Da jeg ble utsatt for en grov voldtekt i 1982, fantes det ikke informasjon om temaet. Jeg husker at jeg snek med rundt på biblioteket og lette etter bøker som kanskje kunne hjelpe. I dag finnes en rekke nettsteder som beskriver frivillige organisasjoner og selvhjelpsgruppers forskjellige tilbud. Men det er fremdeles et stort behov for informasjon om psykiske og fysiske reaksjoner etter et overgrep, og ikke minst en god beskrivelse av hva som foregår når man kommer til et voldtektsmottak, hvordan politiet jobber og hva bistandsadvokaten kan hjelpe med.

Det er dette jeg vil samle informasjon om i denne boken. Jeg håper den vil kunne være til hjelp både for den som har opplevd et overgrep, og til den utsattes nære familie, venner og kolleger.

Hvis du har lyst til å bidra til å lage en bok som kan være til hjelp og nytte for andre som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep, er jeg veldig interessert i å høre fra deg! Send meg en e-post der du kort forteller din historie, og eventuelt hvordan ditt møte med politiet, voldtektsmottaket, bistandsadvokaten, rettsapparatet osv var. Jeg forbeholder meg retten til å kunne forkorte innspillene. Alle innspill vil bli anonymisert.

Alle som får sin historie med, får en signert bok som takk for hjelpen.

Tidsfrist for innsendelse er 20. august 2010. Boken kommer ut på Hertervig Forlag i november, og vil selges gjennom Psykiatrisk Opplysning i Stavanger.

E-post: privat@gretekvalheim.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post