4.6.10

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

- Vi vil prøve å etablere en alternativ stemme innen det psykiske helsefeltet, sier Olav Tangvald-Pedersen til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Han er høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, og ble i går valgt til ny leder på det første årsmøtet til Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH).

Den nye lederen ser ny kunnskapsdannelse basert på brukererfaringer og brukerkunnskap som veldig viktig, og som et nødvendig korrektiv til de kunnskapskilder som fagfeltet anvender. Foreningen vil blant annet arbeide for at det ansettes personer med egenerfaring i alle psykisk helsetjenester. 

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid er åpen for alle med interesse for psykisk helsearbeid. Psykisk helsearbeid er ifølge
 
Tidsskrift for psykisk helsearbeid et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt, og omfatter alle deler av tjenestene. Psykisk helsearbeid fokuserer på å fremme og bedre menneskers psykiske helse samt påpeke og søke å endre forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer samt skape inkluderende lokalmiljø. 

Foreningen har en blogg 
her

5 kommentarer:

 1. Anonym6.6.10

  Så flott!!!! Da kan man jo begynne med å påpeke og søke å endre forhold ved norsk kommunal sosialtjeneste, hvordan sosialtjenesten psyker ned og ødelegger mennesker, i stedet for å "hjelpe" oppbevares folk på sosialhjelpens eksistensminimum i årevis, langt lengre enn sosialtjenestens hensikt, det være seg om de er vanlige sosialklienter eller på de rødgrønnes mislykkede kvalifiseringsprogram! Godt tiltak for å få folk i arbeide, men ta heller forskningen på alvor. Forskning fra HiO av 2006 (Ivar Lødemel) og 2007 (Ring Naper) viste at langtidsmottakere av sosialhjelp er SYKERE enn alle andre i samfunnet, også sykere enn uføretrygdede! I tillegg dør langtidsmottakere av sosialhjelp
  MYE tidligere enn alle andre!

  Barn av langtidsmottakere av sosialhjelp blir også ofte langtidsmnttakere av sosialhjelp. De kjenner jo ikke noe annen livsførsel enn de adfærdsmønstrene de bevisst/ubeviss lærer av sine foreldre. Slik skapes fattige for fremtiden!

  Norsk sosialtjenestes nedpsyking og langtidsoppbevaring av uskyldige på økonomisk eksistensminimum som befinner seg pr. måned mange TUSEN KRONER LAVERE ENN ALLE anfebefalte normer for livsopphold, skaper selvsagt UHELSE og psykisk lidelser i tilllegg til kriminalitet!

  Som igjen bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting, og frarøvelse av alminnelig livsdeltakelse - ofte i årevis!

  Og når langtidsmottakere av sosialhjelp f.eks. uføretrygdes, da kommer kommunen og KREVER TILBAKE all sosialhjelp som er utbetalt, fordi sosialhjelp gis alltid med refusjonskrav i fremtidige inntekter! Slik forblir langtidsmottakere av sosialhjelp FATTIGE! Dette skulle de rødgrønne forlengst ha gjort noe med, de som ville avvikle all fattigdom her i landet.

  Noe som aldri kan trekkes tilbake er alle årene med mangelfull livsdeltakelse, isolasjon, kommunal nedpsyking og trakasserende saksbehandling basert på/skjult bak sosialtjenestelovens "skjønn", nedpsyking og langvarig smerte, som langtidsmottakere av sosialhjelp utsettes for ved norsk sosialtjeneste!

  SvarSlett
 2. Anonym6.6.10

  Etter hva jeg har forstått så har de som tar sosionomutdannelsen ikke en eneste time med undervisning i helsefag! Kanskje da ikke så underlig at de hverken forstår legeattester, ei heller hvilken nedpsyking de driver med som de kaller "sosialfag".

  SvarSlett
 3. Arisan10.6.10

  Så flott! kanskje de kan begynne å jobbe med "Diagosehelvetet". Bare viser til ukebladet TARA: "Taras store serie om psykisk helse". På side 50 i nummer 6 juni 2010 har de en oversikt over kommende tema i serien om psykisk helse. OBS OBS!
  Nr 7: Hysteri i et historisk perspektiv
  nr 8: Alkoholisme
  nr 9: Depresjoner og selvmord
  nr10: Psykopati og personlighetsforstyrrelser
  etc

  Er det nødvendig å si noe mer.

  Noe for NFPH å jobbe med?

  SvarSlett
 4. Anonym: Les dette blogginnlegget av en psykolog.

  Arisan: Ja, dette er et tema jeg også håper de vil jobbe med.

  SvarSlett
 5. Anonym12.6.10

  Psykologens artikkel interessant mht at Nav har overtatt for "storfamilien" osv. Merkelig at politikere og andre ennå ikke fatter at Nav bidrar til enda mer sykdom og fortvilelse akkurat slik som psykologen beskriver! Nav kommunes saksbehandling er rett og slett schizofren. En dag sier saksbehandleren slik, neste dag henvises man til en annen saksbehandler som dreper og avviser det den forrige saksbehandleren sa.... Og avslutter med å tilkalle politiet, fordi brukeren oppfattes som "truende". Obiora ble offer for slik tyranni, selv om det var politiet som drap ham. Nav kommunes sosialetat slipper altfor lett unna, både i Trikkedrapssaken og i Obiorasaken. Neste gang håper jeg at Nav kommunes saksbehandlere også må stå til rette for den nedspykende og schizofrene, uforsvarlige saksebehandlingen de representerer, men hittil har vært vanskelig å dokumentere. Herved oppfordres alle som har med Nav kommune å ta i bruk mobilen til lydopptak av alle saksbehandlersamtaler: finn frem til "spill" - trykk på "lydopptak" - husk å lagre når samtalen er over. Det er tillatt med lydopptak så lenge man deltar i samtalen selv!!!! Verden behøver nå dokumentasjon på den nedpsykende schizofrene saksbehandlingen i Nav kommune!

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post