27.5.10

Menneskerettigheter og uførepensjon i Klassekampen

Det finnes ... mange her i landet som er opptatt av menneskerettighetene, ikke som overordnete prinsipper, men ganske enkelt fordi de selv er blitt utsatt for offentlig maktmisbruk.

De har for lengst forstått at rettigheter som ser fine ut på papiret, ikke er til stor hjelp hvis de ikke etterleves i praksis. Lærdommen etter mer enn 25 år som menneskerettighetsjurist er at det viktigste hjelpemiddel til å forstå hvorfor menneskerettighetene er viktige og også finne ut av hva som står i forskjellige bestemmelser i EMK og andre konvensjoner, er erfaringene til mennesker som er blitt alvorlig krenket. Likevel mangler deres stemme når menneskerettighetene diskuteres og feires.

Mest av alt trenger vi en diskusjon om hvordan vi kan unngå at menneskerettighetsloven skal forbli en klasselov forbeholdt de ressurssterke.

Gro Hillestad Thune i dagens Klassekampen (side
20 og 21), en kommentar til et oppslag i Klassekampen 22. mai.

_______________________________________________________

Regjeringen er i ferd med å snikinnføre kutt i uføres pensjoner. Det mener KrFs representant i Stortingets arbeids- og sosialkomité Kjell Ingolf Ropstad.

I dag stemmer KrF som eneste part i Stortinget mot regjeringens forslag om midlertidig levealdersjustering av uføres pensjoner. 


Share/Bookmark

4 kommentarer:

 1. Anonym31.5.10

  Sosialtjenesten utøver daglig maktmisbruk med sitt bruk av"skjønn" overfor forsvarsløse brukere, som allerede ligger nede. Sosialtjenestelovens tillatelse til bruk av "skjønn" bidrar til maktmisbruket.

  Saksbehandlere i sosialtjenesten kan selvsagt også bli syke- og lide av psykisk sykdom i like stor grad som resten av befolkningen. Slik psykisk sykdom kan blant annet kan gjøre seg gjeldende i deres tilsynelatende blinde utøvelse av sosialtjenestelovens bruk av "skjønn".

  I Oslo finnes minst en bydel (vest) der saksbehandlerne i sosialtjeneste/boligkontor OFTE manuelt tilbakestiller datostempelet på stedets frankeringsmaskin, slik at poststemplet stemmer med tilbakeført dato for vedtak/dokumentet. I prinsippet er dette å anse som "dokumentfalsk" ! Men hvem bryr seg?

  Disse saksbehandlerne har samarbeidet i etaten ved samme sosial-/boligkontor i over 15-20 år, og er derfor en sammensveiset gjeng av kolleger. Derfor er etatens synder vanskelig å angripe, vanskelig å endre, fordi kollegene støtter hverandre i sine kreative manipuleringer for å berge eget skinn mot klager. Saksbehandlerns gangsyn er forlengst svekket. Men hvem bryr seg?

  SvarSlett
 2. Anonym31.5.10

  Maktovergrep er det også at altfor mange har blitt oppbevart på sosialhjelpens eksistensminimum i årevis! Langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt om at sosialhjelp skal være kort og midlertidig hjelp til selvhjelp.

  Sosialhjelpens eksistensminimum befinner seg pr. mnd. flere tusen kroner LAVERE enn alle anbefalte normer for livsopphold, nettopp fordi sosialhjelp er ment å være kort og midlertidig, - og ikke slik den hittil har blitt praktisert, som eneste inntekt i årevis!

  Hvem har skylden? Servile og konfliktsky kommunale saksbehandlere,- bydelsdirektører eller uansvarlige maktkåte politikere?

  SvarSlett
 3. Anonym31.5.10

  kjempebra at økonomisk oppreisning er utbetalt til barnehjemsbarn! slik økonomisk oppreisning skulle også vært de til del som har blitt oppbevart i årevis på ssialhjelpens eksistensminimum og sosialetatens nedpsyking! Nettopp fordi de fleste av disse rett og slett er /har vært syke, og det er årsaken til at de ikke har kommet tilbake i inntektsgivende arbeide. Forskning ved HiO i 2oo6 (ved Lødemel) og i 2007 (ved Ring Naper) viser at langtidsmottakere av sosialhjelp er sykere enn alle andre i befolkningen, også sykere enn uføretrygdede, og sosialklientene dør mye tidliger enn alle andre.

  Hva med en ørliten økonomisk oppreisning og unnskyldning før de dør av sykdom?

  Regjeringens "kvalifiseringsprogram" er vel og bra forsøk for å få friske sosialklienter ut i arbeide, men hva med alle de som ikke kvalifiserer til slik deltakelse, og alle de som allerede i mange år før dette prosjektet ble etablert, har blitt oppbevart på sosialhjelpens ydmykende eksistensminimum, og slik frarøvet alminnelig livsdeltakelse!? Hva med dem????

  Sosialtjenesteloven skulle vært endret, og utøvd likt over hele landet, og ikke så uforutsigbar og med slike forskjellsbehandlinger både i utøvelse av skjønn og i utbetalinger, som i dag er mulig med sosialetatens "skjønnsbehandling"!

  Det er vondt å tenke på hvordan kronisk syke,forsvarsløse har blitt hundset og psyket ned av sosialtjenesten! Særlig vondt må det være å være foreldre med barn i slike forhold.

  SvarSlett
 4. Anonym31.5.10

  Å være langtidsmottaker av sosialhjelp, eller være avhengig av sosialetatens boligkontor er som å befinne seg kontinuerlig i en krigssone, der fienden er sosialetatens saksbehandlere. Skikkelig traumatisk, med symptomer like de man får etter krigsdeltakselse!

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post