22.4.10

"Slike pasienter"

Jeg har fått noen mailer i dag angående avisenes dekning av drapet på politimannen i Nordland, som jeg legger ut.

Jeg håper nå at Rana kommune ikke kommer med slike pasienter tilbake hit igjen. NRK Nordland

"Psykiatriske pasienter" er virkelig en gruppe hvor det anses helt legitimt å dra alle over en kam? Tenk om uttalelsen over hadde vært noe slikt som: "Jeg håper Rana kommune ikke kommer med slike homofile tilbake hit" eller "... slike jøder..." eller "...slike pakistanere...". Man ville jo sett hvor uhyrlig en slik uttalelse var hvis man byttet ut med andre grupper som har vært særlig utsatt for diskriminering.

Det er også en irrasjonell tanke om at alle drap som begås av "psykiatriske pasienter" burde vært stoppet, som om disse, i motsetning til andre drap, bør kunne forutsees og "behandles" bort. Eller kanskje man rett og slett tenker: "Sperr dem alle sammen inne - for sikkerhets skyld".

Drapet på denne politimannen er jo dypt tragisk, men det var fortsatt et drap begått av én mann. Og årsakene kan være mange og sammensatte. Skal man først begynne å spekulere i årsaksforhold, så må man jammen tenke gjennom psykiatriens behandlings- og tvangspraksis også. Det kan neppe være tvil om at det kan utløse mye frykt, fortvilelse, aggresjon osv., å bli hentet ut av sitt eget hus for tvangsinnleggelse i psykiatrien. Det blir for lettvint å konkludere med at han skulle vært "tatt hånd om av psykiatrien tidligere". Det hadde han dessuten også blitt, han hadde vært "behandlet" i psykiatrien i årevis ser det ut til.

Med de opplysningene som kommer frem om at han har gått inn i hus til naboer og opptrådt skremmende osv., så er det selvsagt legitimt å gripe inn for å stanse slik atferd. Men slikt samfunnsvern bør ikke være en oppgave for psykiatrien. Man må skille samfunnsvern fra pasientbehandling, og sistnevnte må skje på grunnlag av fritt og informert samtykke. Det er hele dette samrøret som gjør at vi står fast i det diskriminerende lovverket vi har, og at debatten aldri kommer ut av hakket i plata om at  "vi må da kunne bruke tvang mot de farlige".
____________________________________

Oppdraget som endte med drap ble regnet som et rutineoppdrag. Helsedirektoratet har retningslinjer for når politiet skal bistå med psykiatriske pasienter, og etatene vil nå undersøke om hendelsen i Mo i Rana bør utløse endringer.

Ifølge Politiforum blir politiet årlig bedt om å håndtere 600-700 psykiatrimeldinger.

- Det er bekymringsfullt at det skal være så mange psykiatrioppdrag for politiet. Det kan være verdt å se på. Særlig i Oslo er det veldig mange slike rutinemessige oppdrag hver dag. Risikofaktoren liggger i usikkerheten i hva som møter dem. Som regel går det veldig bra, men risikoen er jo der, sier politidirektøren til Dagbladet.

Det går som regel veldig bra for hvem? For politiet kanskje ja, men for de som tvangsinnlegges, not so much. Et rutinemessig oppdrag for politiet kan være et oppdrag hvor livet legges i ruiner for det mennesket som hentes ut av sitt eget hjem med tvang. Det er rart hvordan maktubalansen ikke er synlig for dem med makten.
______________________________________

Politiet er ofte på psykiatrioppdrag når helsepersonell trenger beskyttelse. Det er en type oppdrag som alltid kan innebære en risiko, sier Johannesen til VG Nett.

Og slik fortsetter og fortsetter media å bygge opp forestillingen om at alle som tvangsinnlegges er farlige og at politiet benyttes når helsepersonell trenger beskyttelse mot de farlige og uberegnelige *sukk*

Jeg har aldri skadet noen, men psykiatrien skadet meg. Slik er det jo for fryktelig mange andre som tvangsinnlegges også. Det er jammen en tung materie å skulle pløye igjennom dette. Og media hjelper ikke akkurat til med å fjerne fordommer, feilforestillinger og diskriminering.

Bookmark and Share

8 kommentarer:

 1. Jeg har ikke orket, at chekke de norske medier, men de danske omtaler manden i hvert fald som "morder", og "politimorder" (ud over som "psykisk syg" og "psykiatrisk patient", selvfølgeligt). Det er han måske også. Men samtidigt, og det er der ikke nogen, der taler om, er vel de, der har sendt politibetjenten ud på opgaven lige så ansvarlige for det skete. Bl.a. ved at det ikke anerkendes, at mange mennesker med psykiske problemer (og også mennesker med et misbrugsproblem iøvrigt) er traumatiseret, er overgrebsofre, som du ganske rigtigt skriver. Hvis man anerkendte det, ville det være helt udelukket, at udsætte disse mennesker for en sådan retraumatiserende oplevelse, som en tvangsindlæggelse er det.

  Den seneste Madness Radio udsendelse om Åben Dialog kommer for resten også ind på det hér med kriminalitet ved at fortælle om, hvordan Åben Dialog-tilgangen formåede, at bryde den onde cirkel af retraumatisering i systemet med modstand (selvforsvarsreaktioner) til følge for en ung mand, der var godt på vej til en "karriere" i den forensiske psykiatri. For de flestes vedkommende kan det jo siges, at de egentligt kun bliver udagerende, når de bliver provokeret, trængt op i en krog, som oftest i en sammenhæng, der kaldes for "behandling", eller som hér, "indlæggelse til behandling".

  Ting som drabet på politibetjenten hér, er i mine øjne først og fremst en entydig falliterklæring for systemets tilgang til mennesker i krise, og specielt for psykiatriens tvangsvirksomhed. Og bestemt ikke tegn på, at disse mennesker skulle være utilregnelige øksemordere.

  Jeg husker, at min terapeut en gang havde en lille borddekoration stående, en skål med vand som der svam margueritblomster i. Jeg sad hele timen og tænkte 'beheaded flowers', om og om igen. Den eneste time, hvor der faktisk var noget af det, hun sagde, der undgik min opmærksomhed (men det var sikkert alligevel bare det sædvanlige snak om "negative automatiske tanker" og den slags blablabla...), fordi jeg ikke kunne abstrahere fra den grusomhed, de halshuggede blomster repræsenterede i min ("psykotiske") verden. Mennesker i krise har ofte meget mere respekt for livet, om det så er liv i form af en marguerit, og meget mere sans for (u)retfærdighed(er), end såkaldt "normale" mennesker. Men, som traumatiseret, reagerer de også noget mere spontant og instinktivt på trusler/provokationer.

  SvarSlett
 2. Anonym22.4.10

  Innmari trist utfall for politimannen! Men kan det offentlige ha seg selv å takke? Trikkedrapet i Oslo i 2004 ville sannsynligvis aldri ha skjedd om ikke Oslo kommunes sosialetat nektet han som ble gjerningsmannen bolig! Han bodde derfor i flere dager under tre i parken inntil han i sin fortvilelse og avmakt begynte å høre stemmer, med tragisk utfall. Bolig fikk han da til slutt! Men ikke helt slik man hadde tenkt kanskje?

  Psykiatrien fikk imidlertid skylden, fordi den hadde sluppet ham ut til ingenting noen dager forut for tragedien.

  Og hva med den tsunamitraumatiserte asylsøkeren og sosialklienten som for noen år siden på beste vestkant i Oslo drepte konen sin? Kunne det vært forhindret om Oslo kommunes sosialtjeneste hadde hatt bedre helsefaglig kunnskap og innsikt? Sosionomer undervises ikke i det hele tatt i helsefag, en mangelfull kunnskap som i verste fall kan få uønskede og alvorlige konsekvenser, med død som utgang.

  Når kronisk syke vanskeligstilte boligtrengende i Oslo kommune utsettes for 3-4 tvangsutkastelser i løpet av bare et halvt år, og må bo på gulvet i samme periode, fordi vestlige bydeler mangler tilgang på egnede kommunale boliger, da kan presset på den syke bli altfor stort, og i verste fall ende i psykisk lidelse som psykose eller annet, og det som verre er.

  Og har ikke politietaten ved namsfogden mer forebyggende ansvar i slike tilfeller, enn den automatiske varslingen til sosialtjenesten når samme namsfullmektig signerer 3-4 tvangsutkastelser på en og samme person i løpet av så kort tid?

  Skulle man ikke kunne forvente at både namsfogd og sosialtjeneste kjenner til hvilket enorm press og belastning det er å bli tvangsutkastet fra hvilket som helst "hjem" uten å ha annen bolig å gå til?

  Når en mann i Stange i 2007 skjøt etter lensmannen og tente på gården sin slik at den brant ned til grunnen da han skulle tvangsutkastes, da kan det vel klikke for hvem som helst som tvangsutkastes - når kronisk syke kan risikere å ilegges 3-4 berammede tvangsfravikelser i løpet av kort tid hovedsakelig fordi Oslo kommune ved sosialtjeneste og boligkontor svikter sine oppgaver ved bla å unnlate kartlegging av boligtrengendes boligbehov?

  Det er altfor lett å skylde på "psykiatriske pasienter" og psykiatriske lidelser! Det offentlige slipper altfor lett unna når tragediene skjer. Det er ikke til å stikke under stol at mange i det offentlige er ansatte der i den hensikt å kunne heve en lønn, og ikke fordi de synes jobben er viktig. Men tåler f.eks. kommuneansatte de å bli kritisert for sin unnfallenhet og manglende innsikt og kunnskap?

  Mange av disse psykiatriske lidelsene er med stor sannsynlighet forverret nettopp pga offentlig ansattes maktkåthet og prinsipprytteri fremfor menneskelighet og empati, og pga offentlig ansattes uvitenhet, latskap, unnfallenhet, ansvarsfraskrivelse og feighet i det offentlige systemet, enten det gjelder offentligheten ved politiet, namsmyndigheten, psykiatrien eller NAVs kommunale sosialtjeneneste!

  SvarSlett
 3. Jeg jobber innenfor psykisk helsevern og jeg vil gjerne legge til at det er forskjell på tvang i psykiatrien og det å være innlagt på tvang. Å bli innlagt på "tvang" eller TPH (tvunget psykisk helsevern) er noe jeg ser endel av og de fleste er ikke vurdert til å være til fare for andre, men for seg selv! ( risiko for selvmord f. eks.) tvang innenfor psykisk helsevern kan jo f. eks være å bli tvunget til å få antipsykotiske medikamenter, når man selv ikke er i stand til å se nytten i det. Jeg tenker at en mann i noen form av psykose vill oppleve det som svært traumatisk å få politiet på dørren for tvangsinleggelse, det ville jeg også ha opplevd som skremmende om jeg hadde opplevd det samme og ikke selv vært klar over at jeg var syk (noe som skjer med pasienter i psykose ofte, de føler seg ikke syke)..

  SvarSlett
 4. Anonym23.4.10

  Linda: Man må være underlagt tvungent psykisk helsevern for å kunne bli tvangsmedisinert. Og de aller fleste som underlegges tvungent psykisk helsevern er altså verken ansett å være til fare for seg selv eller andre.

  "Manglende sykdomsinnsikt" er et svært problematisk begrep, både fordi det finnes ulike måter å se "psykiske lidelser" på, mange forkaster med god grunn den medisinske modellen, og fordi dette er et begrep som kan virke sterkt undertrykkende og ugyldiggjørende for den som blir stemplet som "uten innsikt". Det er dessuten et begrep som gjennom tidene har vært brukt til å legitimere grove tvangsovergrep.

  SvarSlett
 5. Anonym23.4.10

  Og en ting til Linda: Jeg tror vi kan slå fast at det for de aller fleste vil være svært traumatisk å få politiet på døren for tvangsinnleggelse, uavhengig av den psykiske tilstanden i utgangspunktet. For mennesker som allerede befinner seg i en eller annen form for mental krise, trolig en enda større belastning.

  SvarSlett
 6. Anonym24.4.10

  Nå har SOSIALSJEFEN også kommet på banen, som leder for en eller annen psykiatrikommisjon der, og forsvart politiets inngripen. NÅ er jeg virkelig blitt skeptisk!

  SvarSlett
 7. Anonym25.4.10

  PS! Politiet BRØT seg inn hos mannen som ble drapsmann! Politiet TVANG seg inn i huset ved å BRYTE opp døren! Hvem skulle ikke ha reagert med økt frykt og forfærdelse på slik fremgangsmåte?!


  Hvordan er slik hårreisende tankeløs, skremmende og provoserende fremferd utøvd av politiet mulig overfor syke og/eller friske mennesker?

  SvarSlett
 8. Jeg tror media bidrar til veldig mye misoppfattelser eller denne "skjære alle over én kam"-opplegget rundt psykisk syke og psykiske lidelser. Folk flest går ikke selv og oppsøker informasjon rundt dette, og den informasjonen de blir servert, er jo helst fra media, og er ofte belyst fra en helt annen og ofte feilaktig vinkling. Kjempeflott innlegg! :)

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post