14.4.10

Hjernevaskede ofre?

I en kronikk i dagens Aftenposten om overgrepene i den katolske kirke blander Eva Lundgren inn eksorsisme. Det stemmer nok at "demonbesatte" kvinner ofte har vært ofre for seksuelt misbruk, men jeg kan ikke se at dette er relevant i denne saken, i alle fall i saker som har vært framme i mediene her i landet. 

Så skriver hun: 

Elementær kunnskapsbrist, eller virkelighetsblindhet gjennom åndelig retorikk, lyser mot oss når den katolske Oslo-biskopen Bernt Eidsvig igjen og igjen mener at anmeldelse av overgrep skal skje «på offerets premisser», at «offeret skal selv anmelde», «av hensyn til offeret» anmelder ikke kirken osv. Den som er utsatt for systematiske seksuelle overgrep, har erfaringer som – med et krigsbilde – starter med en grensekrenking, deretter invaderes vedkommende, for så å bli helt okkupert. Av overgriperen.

Den utsatte overtar overgripers språk og virkelighetsforståelse...

Overgrepene ugyldiggjøres som overgrep, og den utsatte står tilbake med skammen. Hvordan kan kirkens ledelse mene at en person med denne bagasjen selv skal vende seg til politiet?

Jeg har kjent mange ofre for langvarig seksuelt misbruk, men har ennå til gode å treffe på noen som er "helt okkupert av overgriperen", altså er hjernevasket. Uansett hvor stor selvforakten har vært, hvor mye offeret har brukt overgriperens språk om overgrepene og om seg selv, så har hun alltid også hatt en egen stemme, en motstemme. Og jo mer bekreftelse hun har fått fra omgivelsene på sin virkelighet, og jo mer hun har fått bestemme over eget liv, jo sterkere har motstemmen blitt - og tilsvarende svakere overgriperens stemme. 

Eva Lundgren synes jeg stakkarsliggjør og umyndiggjør overgrepsofre i sin ekspertrolle. Det er grovt fra en feminist.    
Bookmark and Share

2 kommentarer:

  1. Jeg kan på en måde følge Eva Lundgren. Det er jo hjernevask, der drives med, og resultatet er ofte en tilstand af okkupation, respektive "kolonialisering", med Gail Hornstein. Imidlertid vil jeg også give dig ret i, at det hverken er hensigtsmæssigt eller respekterende, at fremstille det som om der ikke er noget tilbage af individet, som om individet genstår som intet andet, end en tom beholder, fyldt alene med andres tanker og holdninger. Det ville betyde, at der intet er tilbage af individets sande selv. Det sker, men meget, meget sjældent. Og som udgangspunkt bør man altid gå ud fra, at der er et sandt selv, et eller andet sted hen, og appellere til det, i stedet for, som du skriver, at nedværdige og umyndiggøre, hvilket må betragtes som endnu et overgreb.

    SvarSlett
  2. Ja. Istedetfor å umyndiggjøre offeret og "tale for henne" (eller ham) bør han støtte henne i å beskrive virkeligheten slik hun opplever det. Jeg tenker at dette er spesielt viktig der politiet henlegger saken eller man ikke får noen dom.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post