3.4.10

Fortell det til NAV

Foreningen Fattignorge har i samarbeid med Fagforbundet laget et prosjekt som heter Fortell det til NAV.

7 kommentarer:

 1. Anonym3.4.10

  Blir skeptisk av sammenkoblingen Fattignorge og en svær fagforening, hvis sterke, politiske koblinger nå besitter regjeringsansvar!

  Faren er at Fattignorge egentlig er kjøpt og betalt av fagforeningen. Fattignorge var mye mer synlig og hørbar før samarbeidet med fagforeningsnorge! Meget merkelig at Fattignorge med sitt samarbeide med denne sterke fagforeningen til tross for en hel regjeringperiode likevel ikke har fått til flere forbedringer for de som sliter i Nav -systemet!

  Foreningen Fattignorge blir misbrukt og tatt til fordel av fagforeningen, som nå liksom kan breie seg med at den jobber for å bedre forholdene for sjuke og fattige her i landet....

  Dette tiltaket blir sannsynligvis enda ett av Jens Stoltenbergs mange dekkoperasjoner, der fattige og sjuke bruker enda flere krefter - forgjeves - på å fortelle om virkeligheten i Nav til døve politikere, som latterligjør alle fortvilte, men håpefulle brukere ved bl.a. å tviholde på en udugelig Navdirektør ved navn Saglie, som via sitt ekteskap, der stedøtrene heter Gerhardsen, således tilhører Ap-adelen.

  Konferansen i Trondheim er juks og bedrag, for å holde tiltagende opprørte masser samlet og under kontroll, -på nivå med alle de såkalte "fattigdomshøringene" tidligere arrangert av daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

  Årsaken til dette tilsynelatende ivrige samarbeidet nå? Jo, neste år er det igjen kommunevalg....

  SvarSlett
 2. Anonym3.4.10

  Ser at legene klandres i reklamen for konferansen i Trondheim. Men hvems skyld er det at legene tenker mer på å beholde egen jobb og inntekt enn på pasientene?

  Kan det skyldes regjeringens fastlegepolitikk?

  Fordi kommunen bestemmer fastlegenes avtaleordninger forhindres i dag fastlegene bl.a. å utøve kritikk mot Navs kommunale sosialtjeneste og dens ofte kritikkverdige og fattigdomsfremmende tyranni overfor fattige og sjuke.

  Merkelig at Fattignorges samarbeidsaktør Fagforeningen enda ikke har klart å forbedre denne fastlegeordningen til tross for at de rødgrønne har hatt regjeringsansvaret i godt over en regjeringsperiode.

  Hvorfor skulle slike forbedringer oppstå etter en bla-bla-bla-konferanse i Trondheim?

  Kjenner en fortvilet NAV-bruker som systematisk i mange år har gjort mer eller mindre skjulte lydopptak av samtaler med Nav-saksbehandlere innen NAV sosialtjeneste, NAV sysselsetting og NAV trygd og av fastleger.


  Hvis vedkommende får slippe til på konferansen med sine lydopptak (anonymiserte, redigerte og tilpasset konferansen) kan konferansen under tvil stå større til troende enn de tidligere forgjeves fattigdomshøringene til Bjarne Håkon, som var og forble et spill for galleriet....

  SvarSlett
 3. Anonym3.4.10

  Beste effekten ville nok vært om folketrygdmedlemmer heller BOIKOTTET denne konferansen. Avisene har heldigvis, og takk og pris i flere år nå vært fulle av historier om kritikkfull saksbehandling i Nav. Nytteløst med enda en slik konferanse som sannsynligvis blir like meningsløs som Bjarne Håkons fattigdomshøringer.

  Opprett Facebookside med oppfordring til BOIKOTT!

  Fattignorge var en langt farligere forening i 2005 under fattigcampen på Soria Moria enn det den noensinne har vært etter sitt partnerskap med Fagforbundet!

  BOIKOTT konferansen i Trondheim inntil Fagforbundet har sponset Fattignorge fra sin velstående pengesekk slik at Fattignorge kan lønne sine saksbehandlere!

  BOIKOTT konferansen inntil den rødgrønne regjeringen har oppfylt løftet fra Soria Moria 1 om avvikling av fattigdommen her til lands! Politikerne og Regjeringen forventes å ha god nok kjennskap til historiene som kritikkverdig saksbehandling i NAv-

  SvarSlett
 4. Anonym3.4.10

  Fattignorge er blitt rene "pusekatt" etter samarbeidet med Fagforbundet!

  SvarSlett
 5. Ser at en del kommentarer "går igjen". Jeg har en tendens til å være enig med øverste "anonym" her. Selv om min grunnholdning er at NAV bør legges ned. Men det er viktig å hjelpe alle som er avhengig av systemet før nedleggelsen er et faktum.

  SvarSlett
 6. Anonym4.4.10

  ARVE: Ja, giiiid, alle som behøver det får den hjelp de behøver!

  Men historiene er mange der uføretrygdede plutselig, og uten forvarsel mister hele trygden sin, fordi de har glemt å følge opp ett eller annet, og fordi de har en kronisk lidelse som nettopp innebærer kognitive problemer, som problemer med å huske viktige ting. Merkelig at NAV som man skulle tro har forutsetning for å kjenne diagnosens symptomer ikke har plikt til å gripe inn for å forhindre at uføretrygdede ikke får helsen sin ytterligere forverret ved stopp av inntekt/trygd! Mange uføre har ingen formue. De må derfor gå på sosialen når Nav plutselig stopper hele uføreytelsen. De som er så heldige å ha formue, kan kanskje få ta opp midlertidig banklån for å overleve mens klagen behandles i NAV -systemet.
  NAV skaper enda mer sykdom -og fortvilelse!

  Grunnstønader stoppe også plutselig, uten forvarsel, ofte fordi det i utgangspunktet skyldes saksbehandlingsfeil. Dvs noen i NAV mener at grunnstønaden ble utbetalt på altfor svakt grunnlag, ergo saksbehandlere som har vært altfor "snille". Mens sannsynligheten er stor for at de første saksbehandlerne likevel saksbehandlet riktig, på bakgrunn av spesialisterklæringer. Tap av grunnstønader kan resultere i sykdomsforverring. En som ikke kan følge opp diett cøliaki, kan få forverring og i verste fall dø, mens klagen ennå befinner seg i Nav-systemet i årevis.

  Grunnstønad cøliaki utgjør kr. 1700 pr. mnd. Mye penger å tape på årsbasis for en som fra før har lite å rutte med i trygd.

  Med mindre kloke hoder i Nav-systemet
  (finnes de?) innser at det er saksbehandlerne selv som har gjort feil ved å stoppe diettgrunnstønaden.... Hvis klagen kommer så langt som til Trygderetten, og klager gis medhold,vil det være saksbehandlerne i Nav, som får kjeft. Spesielt hvis stopp av ytelse har medført helseforverring, noe som ofte vil være tilfelle der tap av grunnstønad har forhindret oppfølging av medisinsk behandling, som jo cøliakidiett er.

  Gleder meg til at flere saksbehandlere i Nav får kjeft av Trygderetten for å sette andres liv og helse i fare ved stopp i ytelser!

  Når klager får medhold, får vedkommende også etterbetalt store summer skattefri grunnstønad fra det tidspunktet grunnstønaden ble stoppet. Med mindre klager er død av sine cøliaki....

  SvarSlett
 7. "Vi er så heldige at vi har hatt driftsstøtte fra Nav Drift og Utvikling et par år. Beklageligvis er dette ikke nok til å dekke stort mer enn de faste utgiftene. Vi er avhengig av frivillige bidrag. Vi har en person i fast stilling, en som foreløpig jobber frivillig og daglig leder som ikke mottar lønn. Vi har noen spennende prosjekter som krever flere stillinger,og vil innføre et støttemedlemskap som koster kr. 200 pr. år, som vi ønsker skal g oss mulighet for flere stillinger."

  Dette skriver foreningen på sin hjemmeside. At noen mener dette er et enmannshow og så videre eller at ikke alle får hjelp faller kanskje litt på egen urimelighet når man nettopp ønsker å ha flere i arbeid med saken?

  Hvis alle skulle boikotte absolutt alle slike tiltak skjer ingenting.

  Og er ikke nettopp poenget at man nettopp er "kjøpt og betalt" per definisjon hvis man blir avhengiag av midler blant annet fra NAV?

  Er ikke problemet her at de eneste som gir midler er de som foreningen egentlig burde se på som en motpart?

  Jeg synes det er på sin plass å gi denne foreningen en sjanse. Det burde vært flere som engasjerer seg på denne måten. Og hvis noen mener de har en bedre løsning, så burde de sette igang istedet for å kritisere!

  (jeg har selv ikke direkte erfaring med organisasjonen - men mener engasjementet i seg selv er prisverdig)

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post