1.4.10

Det siste måltid hos Lukas


Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det har fått sin fullendelse i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.»


Den ene pussigheten med dette lille tekststykket er at Jesus først gir disiplene et beger vin, så gir han dem brød, og så gir han dem enda et beger (antakelig med vin). Dette er helt særegent for Lukasevangeliet.

Mer merkverdig er det at ingen andre steder uttrykker evangelisten Lukas at Jesu død var et offer som brakte soning for menneskenes synder - i motsetning til hos Markus og Matteus, hvor det står at Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.

I noen av de tidlige manuskriptene er ikke "som gis for dere" og "den nye pakt i mitt blod" med. Faktisk kjente noen av de tidlige kristne forfatterne som siterte Lukas, ikke til disse versenes eksistens overhodet. Det kan bety at de er blitt lagt til senere av skribenter som ville understreke frelsen ved Jesu kropp og blod. Det var jo dette som skulle bli det ortodokse synet. 

2 kommentarer:

  1. Jeg trodde jeg var bevandret i dette, men dette var nytt for meg.

    SvarSlett
  2. Lukas skal ha sett på Jesus som en profet lik de i Det gamle testamente. Frelsen lå for ham i å følge Guds ord, akkurat slik de tidlige profetene hadde formant.

    Vi som er vokst opp med kristendommen, oppfatter evangeliene som mer like enn de faktisk er. Jeg skulle ønske at prester og predikanter hadde vært mer historisk orienterte når de snakker. Forkynnelse kunne med fordel appellert mer til de vitebegjærlige av oss.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post