8.3.10

Ofre eller "flotte og sterke"?

Posisjonene man gjerne har snakket ut fra i prostitusjonsdebatten er at prostituerte enten er ofre eller "flotte og sterke". Som overgrepsoffer kan jeg kjenne igjen definisjonskampen om hvorvidt en er offer eller "flott og sterk". Da jeg sendte en mail til en politiker som skrev mye om såkalt offermentalitet og svakhet, spurte jeg ham om han mente at incestofre er svake mennesker. Nei da, beroliget han meg, de er sterke, de. Å, sa jeg, er det det du kaller posttraumatiske plager: styrke?  

Slik kategorisering bidrar til at mange opplever det som ydmykende å "være" offer, for en vil jo gjerne tro at en selv også kan være både litt flott og sterk, i det minste av og til. En konsekvens av stigmatiseringen av offeret, samt at mange (overgreps-)ofre de facto havner i en klientrolle, er at det legges sterke føringer i å ta avstand fra offerbetegnelsen. Brukere/klienter ved noen sentre som yter hjelp får lære at de ikke "er" ofre. Bare det å ta o-ordet i sin munn, er forbudt.

Ved andre hjelpetiltak greier en ikke å forholde seg til at ofre også kan være "flotte og sterke". For å legitimere virksomheten kan det settes i gang kurs eller terapi for at klientene skal bli flotte og sterke. Jeg var bruker ved et slikt senter som hadde som slagord "Ta tilbake makten og verdigheten!" Dette protesterte jeg kraftig på, fordi jeg ikke følte meg uverdig som overgrepsoffer. For det første fordi det ikke var jeg som hadde handlet uverdig, og for det andre fordi vi ifølge menneskerettighetene alle har den samme, iboende verdighet. Hva angikk å "ta tilbake makten", hadde jeg for lengst etterlyst empowerment og brukermedvirkning der. Så jeg gjentok at siden brukermedvirkning er et relasjonelt begrep, kunne brukerne bare ta tilbake makten om de ansatte (alle politisk korrekte kvinner) ga slipp på noe av sin.

På bakgrunn av erfaringer jeg har fra miljøer som jobber med "problematiske" mennesker, setter jeg spørsmålstegn ved hvor representativt det som kalles klientperspektivet, egentlig er blant prostituerte. Jeg opplevde i alle fall ikke at klientperspektivet var noe genuint nedenfraperspektiv, men snarere en refleks av det som kunne rommes i en klientrolle, eller det de som talte på vegne av klientene mente var klientenes behov.

Klientlojaliteten "oppover" kan dessuten bli veldig sterk. Som marginalisert lærer en å vise takknemlighet når noen bryr seg.


Share/Bookmark

5 kommentarer:

 1. Interressant, Sigrun. Du stiller en del spm ved etablerte sannheter, ja. Og det er jo ikke slik at man enten er det ene eller det andre. Jeg er også sikker på at denne mentaliteten kan være farlig dersom offeret oppfører seg dårlig og oppfattes som frekk og usympatisk. Jeg leser "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" nå og der står det at msk som utsettes for årelange krenkelser også kan utvikle en del negative personlighetstrekk. Dette gjør saken desto enklere for overgriper.

  SvarSlett
 2. Anonym8.3.10

  ...Og mennesker uden samvittighed har let ved at være tilpassede, venlige og fremstå som mennesker i balance.

  Jeg er offer, stærk og svag.

  Svag; fordi jeg ikke har levet op til mine egne normer om tale rent ud med de mennesker, der gik bag om ryggen på mig. (Af angst for at miste de eneste relationer, jeg havde tilbage i mit liv.)

  Stærk; fordi min integritet og vilje har bragt mig ALENE igennem helvede.

  Offer; fordi jeg hellere havde levet som før. Uden erfaringer med overgreb, svigt, tab, social nedtur og mistillid.

  Du har nogle gode pointer, Sigrun.

  Djamilla :)

  SvarSlett
 3. Anonym8.3.10

  Hva kom først, egget eller høna? Det heter seg at de som er sterke og tydelige ikke blir mobbet. Altså de blir ikke mobbeofre. Hvorfor er noen da ikke sterke og tydelige nok, og derfor blir mobbet? Med andre ord hvorfor er de det motsatte av sterke og tydelige? Er det en svakhet å ville unngå å såre andre? Den som vil det må da selv ha kjent smerten fra det å bli såret, for bli i standt til å ville beskytte andre for den? Skulle ikke det å ville beskytte andre fra smerte være en styrke, tilnærmelsesvis en heltedåd? Synomymt md det å være "sterk" - sågar kanskje også "flott"?

  SvarSlett
 4. Anonym8.3.10

  Hvor er jeg dog træt af alle de MYTER om mobbeofre. Nogle mobber de "svage" som ofte blot er anderledes end normen i miljøet, hvor man mobber. Nogle mobber de "stærke", fordi de kun kan klare dem ved at være mange. Andre mobber ALLE - fordi de kan.

  Mobberen kom først - fordi ingen INGEN har ret til at mobbe andre! Konflikter skal tages direkte - ikke ved mobning, det er usselt.

  Man kan skabe ofre ved at behandle folk som ofre. Læs mere her (kommentarerne): http://www.forskning.no/artikler/2009/desember/237766

  Djamilla

  SvarSlett
 5. Når mennesker uforskyldt påføres varige skader av andre,så er de offer. Det finnes mange typer slike offer f.eks. trafikkoffer. Det å være et offer har jo ikke noe som helst med medfødt styrke å gjøre. I utgangspunktet blir det helt feil å tillegge medfødt styrke en egen verdi,for dette har med flaks å gjøre. Mennesker har egenverdi i kraft av sin egenart som personer, ikke ut fra iboende styrke.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post