1.3.10

Fagfolk avkledd

TV 2 tar opp undersøkelsen om psykiatrisk tvang som for et år siden ble presentert av Norsk psykiatrisk forening sammen med Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, der det tilsynelatende kom fram at flertallet av et representativt utvalg av befolkningen sa ja til omfattende bruk av tvang overfor psykisk lidende.

Jeg satte meg umiddelbart ned og skrev et kritisk innlegg til Klassekampen om denne såkalte undersøkelsen, men utrolig nok trykket de det ikke. Utrolig, fordi det ikke var dårligere enn mye annet jeg har fått på trykk og viktigere enn prostitusjon og annet jeg har skrevet om. Jeg regner med at de rett og slett ikke fant meg like troverdig som fagfolkene bak undersøkelsen. Det er et ikke ukjent fenomen fra sosiologien at det viktigste for å bli trodd ikke er hva som sies, men hvem som sier det. Men professor Frank Aarebrot kritiserer undersøkelsen i TV 2 sitt intervju, og han befinner seg i alle fall høyt i troverdighetshierarkiet.

Jeg blogget to poster om undersøkelsen da den ble offentliggjort. Jeg påpekte at tittelen var Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling, mens det i realiteten ble spurt om tvungen undersøkelse/innleggelse. Ingen typer tvangsbehandling var nevnt; ikke ett ord om sterke medikamenter eller om tvangsmidler. Spørsmålene om tvang var tvang mot medmennesker, ikke mot respondentene selv.

Respondentene ble ikke blitt spurt om hva de tenkte om tvangens traumefremkallende virkning. Dersom de hadde blitt spurt om de ville vært enige i at en seksuelt misbrukt søster hadde fått dratt ned buksa med makt for å få en sprøyte, selv om det kunne påføre henne et nytt traume, er det ikke sikkert at de ville ha svart ja til tvang. En stor andel innlagte i psykiatrien har en traumatisk bakgrunn, og det ble ikke berørt i undersøkelsen. Menneskerettighetene ble ikke engang nevnt!

Bare halvparten av de spurte mente kompetansen hos helsepersonellet er god eller svært god. Likevel ville de altså ha tvangsinnleggelse på sykehus hvor dette helsepersonellet jobber. Er dette pålitelige svar?

Respondentene ble ikke spurt om de kjente lovverket før de avga sine svar. De færreste nordmenn vet hvilke kriterier som ligger til grunn for tvangsinnleggelser. Mange tror man må være farlig for seg selv eller andre for å bli utsatt for psykiatriens tvang. Også journalister, inkludert NTB, som presenterte undersøkelsen, viste seg å tro det. De var rene mikrofonstativ for Psykiaterforeningen, selv om pressens selvforståelse er at den er vaktbikkje når det gjelder overgrep mot mannen i gata. Selv Aftenpostens erfarne journalist Anne Hafstad gikk i baret.

Journalister burde stilt spørsmål ved hvorfor Psykologforeningen uttalte at de ønsket å beholde behandlingskriteriet, når de tre år tidligere mente at man burde vurdere å fjerne det. Da undersøkelsen ble presentert, sa psykologene: "Det er gledelig å se at en så stor del av befolkningen slutter opp om den lovgivning vi har for psykisk helsevern." Snakk om schizofreni!

Nå sier foreningen sammen med Sykepleierforbundet til TV 2 at de ble misbrukt av psykiaterne. Denne offerrollen kler dem dårlig. De burde hatt integritet nok til å trekke seg fra samarbeidet. Gjennom kontakter i miljøet fikk jeg vite i fjor vinter at de var klar over at de spilte for galleriet da undersøkelsen ble presentert. Det er svært alvorlig at de som skal hjelpe mennesker med deres livsproblemer, kan gå så til de grader på akkord med egen moral.

Tidspunktet for denne undersøkelsen var heller ikke tilfeldig. Den ble foretatt mens et utvalg arbeidet med behandlingskriteriet. Jeg er kjent med at representanter for Norsk psykiatrisk forening ville ha med undersøkelsen i rapporten som utvalget kom med i fjor sommer!

Det er synd at pressen ikke var våken og bevisst sitt ansvar da undersøkelsen ble presentert i fjor, men jeg håper i det minste at de kan få seg en vekker. Det er svært gledelig at TV 2 nå avkler fagfolk som er mer opptatt av egen makt og prestisje enn av menneskene de er satt til å hjelpe.

Oppdatering 03.01.:
Psykologforeningen presiserer om TV2-innslag
TV 2 endrer artikkelen

Share/Bookmark

5 kommentarer:

 1. Tusen takk Sigrun for at du deler dette med oss. Det er ikke veldig overraskende at du ikke fikk innlegg inn i pressa. Psykiaterne har altfor stor troverdighet, og det er jammen bra at TV2 nå tok sak opp!

  SvarSlett
 2. En slik undersøkelse kunne lages ganske enkel:

  Åtte av ti som tvangsinnlegges i psykiatrien utgjør ingen fare for eget eller andres liv. Kryss av for følgende alternativer:
  1.Jeg mener at psykiaterne vet best,og at den
  nåværende praksisen bør fortsette. 1_1
  2.Jeg mener at tvangsinnleggelse bare bør finne
  sted hvis det er fare for klientens eller
  andres liv. 1_1

  SvarSlett
 3. Jorunn: Jeg er ikke enig i at suicidale skal krenkes av tvang. Synes man bør få frivillig hjelp når man er så ulykkelig.

  SvarSlett
 4. Tusen takk til Frank Aarebrot! Hans ord står takk og pris fortsatt ved lag! Tusen takk igjen. Og TV 2s innslag gav virkelig grunn til å drømme om at Psykologforeningen kunne være på vei til å skille lag med psykiaterne... Men - naturligvis måtte det komme... for Psykologforeningen skriver i dag på sine nettsider: " (...) Norsk Psykologforening har ikke på noe tidspunkt ment å unndra seg sitt medansvar for undersøkelsen. Vi har heller aldri ment eller uttalt at vi er ”….misbrukt i en kampanje som har vært regissert at NPF” (Norsk psykiatrisk forening) slik TV2 gir inntrykk av på sine nettsider i etterkant av nyhetsinnslaget. Spørreundersøkelsen var et samarbeid mellom tre likestilte parter. Den kritikken vi nå har fremmet i media, rammer derfor ikke den ene parten mer enn de to andre. Tvang er et svært alvorlig virkemiddel som det i gitte situasjoner og innenfor gjeldene lovverk likevel kan finnes gode argumenter for å benytte i psykisk helsevern. Åpenhet og vedvarende diskusjon om profesjonenes rolle er helt nødvendig. Det vil Norsk Psykologforening fortsatt bidra til, også om det skjer i etterpåklokskapens klare lys." Les hele innlegget her: "Psykologforeningen presiserer om TV2-innslag".

  *sukk*

  SvarSlett
 5. Som du sier:
  Av og til... pressen... etc
  Papirpressen er i en tvangssituasjon,
  de forstår ikke nye medias kraft og forlenger dermed kunstig fremstillinger, i et forsøk på å overleve, slik de solgte aviser for 20 år siden.
  Dessuten, blottlegger de seg ved ikke å vite.
  De stiller feil spørsmål.
  Spørsmålet er hele tiden om hvordan forbedre og ikke rakke ned på det som kan og skal forbedres.

  Med andre ord, og det vet du:
  Journalistene har ikke peiling.
  De må selge, ja, selv i Klassekampen.
  På toppen av det hele:
  Norsk Papirpresse er statsstøttet langt over underarmen, noen også langt over hodet.
  Jeg tviler på om det er sunt, men det er en bagatell, i forhold til hva du tar opp.

  Stå på
  jeg er med

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post