27.2.10

NAV-ansatte kan (fortsatt) snoke fritt

Datatilsynet NAVansatte Kan Snoke Fritt, m Sladd


Share/Bookmark

4 kommentarer:

 1. Anonym27.2.10

  Så flott SIgrun at du har så gode tekniske ferdigheter at du har klart å legge ut denne SJOKKmeldingen! Og takk til det mennesket som tok opp denne viktige saken med Datatilsynet! Sjokkerende at det etter så mange år med Nav-systemet fremdeles mangler tilfredsstillende loggregistreringer!!!!

  Kjenner uformuende ufør i Oslo, som i forbindelse med uforutsette, plutselig store utgifter på fire, fem tusen kroner fikk avslag på NØDHJELP! Kunden klaget saken inn til sosialombudet, også det faktum at sosialetaten forlangte bankutskrifter for 6 mnd for å kunne behandle søknad om nødhjelpen. Trodde ikke det var mulig å avslå NØDHJELP. Men det er det i Oslo! Kunden måtte henvende seg flere ganger i denne tiden til Frelsesarmeen for å få matposer for å kunne overleve, fordi sosialtjenesten tynte vedkommende og avslo envher form for hjelp. Det til tross for at sosialtjenesten ALLTID krever refusjonsrett i kundens fremtidige inntekter.
  Sosialtjenesten har sine kontakter i banken også, og med tilgang til klientens fødselsnummer er det lett å få bankansatte til å sjekke klientenes konto, for å se hvilke transaksjoner som er gjort der de siste månedene. Slik får saksbehandlerne en viss oversikt, og vet hvordan de kan plage kunden med diverse avslag. Der etter tar saksbehandlerne telefonhenvendelse til kemner/ligningskontor, og får der lett opplyst at joda, personen som har søkt nødhjelp får tilbakebetalt skattepenger. Da er saken grei, mener sosialtjenesten, og avslår søknaden om nødhjelp. I stedet for å hjelpe vedkommende som er kommet i "ulykkelige" uforutsette økonomiske omstendigheter, der sosialtjenesten kunne forlangt refusjonsrett i etterbetalte skattepenger, avslås heller søknaden, slik at den kronisk syke får det enda verre for å overleve i denne perioden.
  Der etter kontakter sosialtjenesten sosialombudet i Oslo, som har saken, og sammen blir de liksom enige om at de bare lar saken/søknaden gå i "glemboken", bl.a fordi kunden jo om noen måender får tilbakebetalt skattepenger. Derfor tar heller ikke sosialombudet kontakt med klienten, hverken ringer eller skriver. I ettertid blir dette påklaget og sosialombudet forklarer forglemmelsen med en "misforståelse" om at ombudet hadde forstått det slik at klienten var for syk til å motta telefon fra ombudet.... Men hvis så var tilfelle kunne jo sosialombudet da ha sendt et brev med orientering til klienten.... Men OGSÅ det "glemte" sosialombudet. Som om det ikke finnes papir hos sosialombudet til å skrive slik orientering på!
  Sosialombudet "glemte" også å fortelle kunden at NAV sosialtjeneste har krav på fullt innsyn i alle kundens banktransaksjonene, som kunden hadde sladdet for å bevare personvernet om hva vedkommende brukte trygden sin til. Særlig viktig når sosialtjenesten forlanger bankutskrifter for et halvt år av gangen at slik kartlegging av klienters forbruksvaner ikke kan kartlegges.I prinsippet er det opprørende at NAV sosialtjeneste skal kunne kartlegge voksne mennesksers/ kundens vaner og uvaner, om hvor vedkommende gjør sine innkjøp osv.! Skulle tro at inntekter spesielt er det som NAV sosialtjeneste skulle interessere seg mest om, dvs at kunden ikke har hatt andre inntekter enn trygden.
  Når avslag på nødhjelp så skal klages til FYlkesmannen får "kunden" beskjed om at den er henlagt/avvist av NAV sosialetaten - over hodet på klienten!
  Slik trixer og mixer NAV sosialtjeneste, sosialombudet, kemneren - og banken. Dette virker kanskje som en oppkunstruert historie, og jeg skulle ønske den var det. Men dessverre, dette er Nav -sosialtjeneste i Oslo!

  Det er også betenkelig at fungerende sosialombud i Oslo kommer rett fra Oslo kommunes byrådsavdeling! Vedkommende kan tilsynelatende ha problemer med å skille sin tidligere oppgave med å ivareta kommunens interesser, med nå å ivareta "vanskeligstiltes" interesser nettopp overfor ombudets tidligere arbeidsgiver, nemlig Oslo kommune!

  SvarSlett
 2. Sine Nomine28.2.10

  Hjelpe meg, dette var sjokkerende lesing. Trodde loggføringen var på plass for lenge siden...

  SvarSlett
 3. http://urettferdighet.blogg.no/

  SvarSlett
 4. Enkelte mennesker har større interesse av livet til andre mennesker enn sitt eget.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post