26.2.10

Forskjell på folk

Vernet mot trakassering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven omfatter ikke enkeltstående ytringer utenfor arbeidslivet. Det står i forarbeidene til loven at ”for å regnes som trakassering må det dreie seg om gjentatte eller vedvarende handlinger, unnlatelser eller ytringer. Ofte vil trakassering kunne være en kombinasjon av handlinger, unnlatelser og ytringer. Det avgjørende vil være om den samlede atferden fremstår som krenkende”, (Ot.prp. nr. 44, s. 255).

Diskriminerings- og likestillingsombudet mener det er uheldig at grove, enkeltstående episoder utenfor arbeidslivet ikke rammes av forbudet mot trakassering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og har spilt dette inn i høring til en ny helhetlig diskrimineringslov.

Det skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i et brev, etter at jeg spurte om loven gjelder trakassering av pasienter i helsevesenet. Det gjør den altså ikke ved grove enkelthendelser, ei heller overfor klienter hos f.eks. NAV.

Så, hvorfor skal funksjonshemmede ha et vern mot enkelthendelser med trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, men ikke når de er i kontakt med institusjoner hvor de inngår i maktasymmetriske relasjoner, og ofte er helt avhengige av?

Skyldes det at arbeidstakere er mer verdt enn klienter - akkurat slik voksne er mer verdt enn barn?*

*I forarbeidene til barnevernloven står det barn må tåle en viss risiko for vold i familien, mens det ikke fins noe tilsvarende krav overfor voksne ofre for familievold.


Share/Bookmark

4 kommentarer:

 1. Klienter, pasienter... hva er de verdt da? Min erfaring sier at "vi" er verdt veldig, veldig lite. Vi er tvert i mot en byrde, vanskelige, noe som bare må håndteres...
  Er man pasient er man i mange øynes ikke "krenkbar" fordi alt man "klager" over å ha opplevd uansett er syting. Krenkelser og de konsekvenser dette får for klienter og pasienter forstås ikke.

  SvarSlett
 2. Anonym26.2.10

  Klager man som psykiatrisk pasient blir man vel sett på som syk, og det skal også bli et tema for terapi, er min erfaring.

  Da jeg var ferdig i terapi hadde jeg en tanke: De største fordommene for psykisk helse og pasientene, finner man innenfor psykiatrien.

  For egen del kunne jeg hatt like stor nytte av en coach.
  Hilsen Berit.

  SvarSlett
 3. Fagene psykiatri og psykologi har misforstått menneskets tanke- og følelsesliv fundamentalt, derfor er det en rekke lover som ikke kan gjelde i helsevesenet, fordi det ville medført at fagene psykiatri og psykologi måtte byttes ut, eller i det minste likestilles på alle måter, med andre, utradisjonelle menneskesyn. Men det har ennå ikke skjedd. Makten og folket tror i dag sterkere på psykiatrien og psykologen, enn det man trodde på kristendommen for 200 år siden. Psykiatrien og psykologien bygger på et diskriminerende menneskesyn, derfor kan ikke diskriminerings- og tilgjengeligsloven, og en rekke andre lover, gjelde i helsevesenet - hvilket er helt forkastelig.

  SvarSlett
 4. Anonym27.2.10

  Til janolaf: Psykologi er for mig, et stærkt redskab til selvheling, ved at hjælpe til med, at skabe forståelse for nogle af de psykiske og følelsesmæssige processer som følge af de påvirkninger, man oplever..

  Religion er et aldeles unyttigt værktøj for mig, personligt.

  En anden ting er, hvad andre forsøger at presse ned over hovedet på een. Som trossystemer i alle former - gør det overalt.

  Djamila

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post