21.1.10

Vil ha åpenhet om personlig overbevisning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har bestemt at religionen skal få bedre kår i Norge. Ørsta Vik minner om at religionsfiendtlighetens tid forlengst er forbi.

- Nå lever vi med religionens gjenkomst og kulturens refortrylling, påpeker hun. Det er på tide at vi tar farvel med 70-tallet.

Hun sier at det ikke lenger er noen skam å være religiøs, og at skambekjempelse er noe hun har jobbet med i årevis, sist som generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

På spørsmålet om hun ser for seg en adgang til å forkynne sin tro ved hjelp av skaut, luer, buttons osv i flere yrker enn politi- og dommeryrket, svarer hun et ubetinget ja.

- Blant annet skal alle helsearbeidere nå få flagge egen religiøse overbevisning. Det skal bli slutt på at de skjuler ideologien sin bak vitenskapelige floskler.

Vi har også kontaktet blogger Sigrun Tømmerås, som er mer enn gjennomsnittlig opptatt av hvilke syn som gjemmer seg bak profesjonelle masker. Bloggeren sier det er flott at pasientene skal få vite hva de går til om de tar kontakt med for eksempel en psykolog. Og hun går enda lenger enn Ørsta Vik:

- Jeg vil ha en bekjennelsesplikt inn i helsevesenet, sier hun. Alt personell skal være pliktig i å vise omverdenen hva de tror på. Og da tenker jeg ikke bare på gudstro i snever forstand, men også at nyliberalistene, freudianerne og hedonistene kommer ut av skapet.

Vi kontakter Psykologforeningen, og spør presidenten om han tror dette vil være en fordel for syke mennesker.

- Absolutt, svarer Hof Gaard. Siden vi har fått mye kjeft for at vi ikke praktiserer nok brukermedvirkning, vil vi fra nå av legge mye mer vekt på pasientens ønsker. Noen pasienter ønsker jo gode, rolige samtaler med terapeuten sin. Dette er terapeuten som venn. De foretrekker å samtale med noen som mener det samme som dem selv. Det vil styrke selvbildet kraftig når terapeuten stadig bekrefter at deres meninger er av ypperste klasse. Dette er noe deprimerte pasienter vil profittere sterkt på.

- Men vil noen også kunne velge en terapeut med helt andre oppfatninger enn dem selv? spør vi så.

- Ja, alle kverulantene vil selvsagt søke etter en behandler med en overbevisning de finner helt forkastelig, svarer Hof Gaard. Dette er terapeuten som fiende. Det blir klart en utfordring for våre medlemmer, ikke minst for de nyutdannede terapeutene, men vi er samtidig vant til å være skyteskive for alle slags eksistenser. Jeg vil også legge til at mer fredelige pasienter vil ha nytte av terapi hos en med et syn de selv vil ta avstand fra. Disse trenger terapeuten som motsetning. Det vi her snakker om er ubesluttsomme, vinglete personer som aldri er i stand til å gjøre seg opp en mening på egen hånd. De har en parasittær livsstil, ved at de alltid vil komme til å mene det motsatte av sin samtalepartner. Vi fagfolk omtaler dette som at identitet dannes kontrastivt.

- Hva kalte du det? spør vi.

- Kontrastivt, gjentar psykologenes leder. Ordet er beslektet med kontrast.

- Å ja! utbryter vi. Men i et psykisk helse-blad sto det at du er med i Arbeiderpartiet, selv om du ikke ser ut som en arbeider. Hvordan har din åpenhet om politisk overbevisning påvirket pasientene du selv har hatt?

- Pasientene har jo fått med seg at jeg er Ap-mann. I alle fall en del av dem. Flere av kverulantpasientene mine har meldt seg inn i KrF og Kristent Samlingsparti, også fordi jeg er åpent homofil.

- Men da vil jo terapien få politiske konsekvenser! utbryter vi forskrekket.

- Det har terapi alltid hatt, sier psykologpresidenten. Vi psykologer har jobbet hardt for å få folk til å slå seg til ro med tingenes tilstand, uavhengig av hvem som har sittet med regjeringsmakten. Jeg tror mindre forutsigbarhet, mer opprør og mer bevegelse er sunt for demokratiet.

Vi skjønner at vi går spennende tider i møte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post