14.1.10

Nøytral og objektiv diagnose?

Du har sett det i avisdebatter, du har sett det i blogger: Fagfolk forsvarer bruken av diagnoser gjennom mantraet "faglig korrekt diagnostisering". De later som om diagnostisering er basert på objektive funn. Og så later de som om diagnostikeren er i en opphøyd, overmenneskelig posisjon og derfor ikke påvirkes av egne fordommer og kjepphester, kjønn, kultur, alder, politisk ståsted, utdanningssted, arbeidsplass osv.

Går du i terapi og som klient gir uttrykk for din tvil eller motstand omkring diagnostisering eller diagnosen du selv har fått, så blir det du sier bare sett på som et symptom på at diagnosen er riktig. I stedet for å samtale med deg om temaet, spør terapeuten deg: "Hvorfor er du opptatt av det?"

Psykologibloggen har nettopp publisert innlegget Confirmation bias: Verstingen blant tankefellene. Der leser vi at confirmation bias er en tendens til å søke bekreftende bevis for en teori eller hypotese man har. Så jeg stilte et spørsmål til psykologen i kommentarfeltet: "Hvordan påvirker dette psykologene når de diagnostiserer folk?"

Psykolog Waldemar Rognes skriver i Impuls 1/03:

Diagnoser (også DSM IV-diagnoser) forblir sjelden en ikke-kommunisert og "privat" viten. De nedtegnes i journaler, epikriser, søknader, og andre dokumenter. Disse lagres og oppbevares over tid, og forfølger personen sålenge vedkommende befinner seg i behandlingssystemet, eller nært tilknyttede systemer ( som f. eks. trygde- og rehabiliteringssystemet), av og til også langt utover dette. I den utstrekning nye behandlere leser dokumentene og merker seg diagnosene, er konsekvensen at personen om og om igjen blir møtt med de samme selektivt pregede, realitetsfastfrysende, selvoppfyllende og negative forventningene. Selve det sosiale systemet omkring personen vil ha en tendens til å opprettholde det potensielt realitetsdefinerende (potensielt sykdomsfremkallende og sykdomvedlikeholdende) "speilet" som det diagnostiske systemet representerer. (Uthevet her)

Stikk innom Psykologibloggen og les. Kanskje har du også spørsmål?

1 kommentar:

  1. Hm, tja. Det havde jeg. Et par spørgsmål altså. Men det ser ikke ud til, at de faldt i så frygtelig god jord, mine spørgsmål. I hvert fald har de nu i over 14 timer ventet på moderation. Måske fordi man har valgt, at tyde (apropos confirmation bias) mine spørgsmål og konteksten de står i, som et tegn på confirmation bias fra min side?? :D

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post