12.1.10

Invitasjon til å skrive

Tidsskrift for psykisk helsearbeid lanserte i 2008 følgende definisjon av psykisk helsearbeid:

Psykisk helsearbeid er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt, og omfatter alle deler av tjenestene. Psykisk helsearbeid fokuserer på å fremme og bedre menneskers psykiske helse samt påpeke og søke å endre forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer samt skape inkluderende lokalmiljø.

Med utgangspunkt i denne definisjonen ønsker tidsskriftet å invitere ulike aktører til å svare på spørsmålet

Hva er godt psykisk helsearbeid?
Se Retningslinjer for forfattere og papirutgaven eller PDF-versjonen av TPH 4/2009.

Frist for innsendelse av bidrag er 1. desember 2010.

Les mer om tidsskriftet her.

1 kommentar:

  1. Det beste psykiske helsearbeid som kan gjøres for befolkningens psykiske helse, er å nedlegge psykiatrien - og erstatte den med hva som helst annet. Det vil være godt psykisk helsearbeid, å nedlegge psykiatrien. Et utmerket psykisk helsearbeid ville det være det. Og den helseministeren som våger å gjøre det, vil bli takket i lang ettertid. Så vil hva som helst blomstre opp deretter. Tenk hvor masse man vil kunne gjøre med dagens psykiatribudsjett, som er på over 15 milliarder kroner. Man må bryte ned, før man kan bygge opp. Det gamle må visne, før det nye frøet kan spire.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post