18.1.10

Forslag til Stocke-Nicolaisen

Petter T. Stocke-Nicolaisen, redaktør i Mediaplanet, har av Adresseavisen blitt innvilget spalteplass 18. desember for å bedrive offentlig mobbing ved å stemple medmennesker som tapere, mislykkede og snyltere. Han tror at det å være offer er en rolle man velger.

Da forskere fra Agderforskning og Universitetet i Agder før jul kom med rapporten "Et liv jeg ikke valgte", påpekte de at man ikke har tenkt de lange linjer fra tidlig barndom til ung voksen alder og at ting henger sammen. En viktig årsak til uførhet viste seg nemlig å ligge i overgrep og omsorgssvikt i barndommen. Det burde ikke være noen overraskelse. Forskerne bak den store undersøkelsen Adverse Childhood Experiences Study har fortalt at skadelige barndomserfaringer er den viktigste grunnleggende årsak til sykdom, uførhet, for tidlig død og totale helseutgifter i USA.

Jeg foreslår at Petter T. Stocke-Nicolaisen bruker sitt samfunnsengasjement og sin skrivelyst på å diskutere hvordan vi kan bedre hjelpen til utsatte barn, i stedet for å gjøre narr av at folk blir sviktet av for eksempel psykiatrien. I en studie publisert i Nordic Journal of Psychiatry i 2006 kommer det fram at bare 12 prosent av de seksuelt misbrukte barna som fikk behandling hos BUP (barne- og ungdomspsykiatrien), var blitt identifisert som overgrepsofre, og blant de voldsutsatte pasientene var kun én prosent registrert med voldsbakgrunn. På den måten får både ofrene feil behandling og overgrepene får fortsette. Vi kan ikke ha det sånn.

Adressa 18. januar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post