18.1.10

Forbudet mot trakassering

From: Sigrun Tømmerås
To: post@Ldo.no
Sent: Monday, January 18, 2010 5:04 AM
Subject: Trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Jeg antar diskriminerings- og tilgjengelighetsloven også gjelder i helsevesenet?
.
Vil det i så fall være forbudt med ytringer fra helsepersonell som virker krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende når de brukes som karakteristikk av (antatt) nedsatt funksjonsevne?

Med vennlig hilsen
Sigrun Tømmerås, Oslo

SVAR:
[Det står] i forarbeidene at trakasserende ytringer må sees i lys av ytringsfriheten, og at det bare er ytringer som er rettet mot en bestemt eller flere bestemte personer som regnes som trakassering etter loven. Enkeltstående utsagn av trakasserende art utenfor arbeidslivet omfattes ikke, men gjentatte trakasserende ytringer rammes av loven.

1 kommentar:

  1. Diskrimineringsloven gjelder ikke i helsevesenet, iallefall gjelder den ikke i psykiatrien. Heller ikke straffeloven gjelder i psykiatrien. Diskrimineringslovens § 4 verner ikke mot diskriminering grunnet psykiatrisk diagnose, og straffelovens paragrafer om eksempelvis legemsfornærmelse og frihetsberøvelse kan psykiatrien også bryte for å begå tvangsmedisinering og tvangsinnesperring. Psykiatrien kan også bryte menneskerettslovens forbud mot nedverdigende og umenneskelig behandling og mental tortur for å gjennomføre sin ødeleggende tvangsvirksomhet mot pasienter. Også Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet kan psykiatrien bryte, uten at noen bryr seg.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post