10.12.09

Pris til menneskerettig­hetenes Eva Joly


Advokat og menneskerettighetsrådgiver Gro Hillestad Thune har i dag fått Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern.

Hun er aktiv i den offentlige debatten. I fjor kom hun ut med en bok om menneskerettigheter og psykiatri. Boken er et "must" for alle som arbeider med mennesker med psykiske lidelser, også utenfor det tvungne psykiske helsevernet.

Gro Hillestad Thune har vært medlem av menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg. Hun var med og tok initiativ til å opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia etter å ha deltatt i en observatørgruppe fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Hun har også vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Enkelte betrakter henne som en slags menneskerettig­hetenes Eva Joly.

Styret for fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern begrunner tildelingen slik:

Årets prisvinner har vist et stort engasjement i forhold som angår psykisk helsevern. Prisvinneren har satt søkelys på situasjoner som har bidratt, og bidrar, til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom foredrag og forfatterskap blir det pekt på at psykisk lidende er særlig utsatt for brudd på menneskerettighetene. Prisvinneren evner å få i stand konstruktive debatter om hvordan lovgivningen som tillater helsepersonell å bruke fysisk makt, alltid innebærer fare for maktmisbruk. Det som skjer innen psykisk helsevern må få konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket på et overordnet nivå.

Kandidaten er mer opptatt av handling enn handlingsplaner. For å få til menneskevennlige behandlingsmiljøer må det tenkes strategisk. Hun kjemper for å etablere en norsk menneskerettighetskommisjon, og er vel så opptatt av å formidle hva som duger, enn å påpeke det som ikke gjør det.

Årets prisvinner har vært medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon i 15 år. Hun har også vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hun er en menneskerettighetsadvokat med et stort hjerte for et psykisk helsevern med mindre bruk av tvang.

Om prisen:
Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag innen psykisk helsevern. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for åttende gang i år.

Gro Hillestad Thune gratuleres hjerteligst med ytringsfrihetsprisen.

Les også: Føler seg som tante Sofie

3 kommentarer:

  1. Flott! Hun fortjener absolutt den prisen! :-)

    SvarSlett
  2. Mille: Ja, dette er virkelig en som fortjener en menneskerttighetspris!

    SvarSlett
  3. Ja, Gro Hillestad Thune har virkelig satt tvang og menneskerettigheter i psykiatrien på dagsorden! Det er det ikke mange andre jurister i dette landet som har gjort! Prisen er virkelig vel fortjent! Tusen takk.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post