26.12.09

Ny kommentarregel på bloggen

Fra nå av innføres en ny regel for kommentering i bloggen. Kommentarer som henger ut en gruppe mennesker på en måte som er eller grenser til det ærekrenkende, er ikke ønsket og vil bli slettet.

Eksempler:
- Psykiatere, psykologer, pleiere og andre ansatte i psykisk helsvern som framstilles som nazister (med mindre noen beviselig er nazist i politisk forstand).
- Prester, psykologer og andre fagpersoner som framstilles som fascister.
- Personer med psykiske lidelser som framstilles som rasister.
- Personer som kritiserer psykisk helsevern som framstilles som scientologer (med mindre noen faktisk er tilknyttet Scientologikirken).

Som bloggeier ber jeg om unnskyldning for kommentarer som er skrevet i bloggen tidligere, som kan ha rammet grupper av blogglesere.

9 kommentarer:

 1. Jeg er enig i at en ikke skal karakterisere andre mennesker på denne måten,men ble likevel litt usikker. For meg er det naturlig å kalle depersonifiserende maktholdninger for fascistiske.Mener du det er feil? Hvilket annet ord skal en i tilfelle i stedet bruke om slike holdninger?

  SvarSlett
 2. Generelt sett er det heller ingen god ting å kategorisere mennesker, enig i det - men innimellom har jeg likevel kalt dem som arbeider i tvangspsykiatrien for psykiatrister - men har ingen god følelse etterpå, det ordet er jo også nært beslektet de ordene du nevner. Men faktisk så kalte Jesus de skriftlærde og fariseerne for ormeyngler og hyklere - så derfor så bruker jeg de to begrepene, altså ormeyngler og hyklere med god samvittighet når frustrasjonen over psykiatriens ansatte innimellom ikke finner utløp på andre måter.

  SvarSlett
 3. Jan Olaf: Du får meg jammen til å le. Ingen kan jo ta deg på at du siterer Jesus. Du har jo en kristen tro. I hele kristendommens historie har Kristi etterlevelse vært et ideal, begrepsfestet som "Imitatio Christi".

  Når det gjelder ordet psykiatrist,så må vel det betegne en tilhenger av psykiatrismen? Psykiatrisme er et syn på mennesket og dets omgivelser som blir resultatet av kun å gå ut fra tørre fakta fra naturvitenskapelig psykiatrisk forskning, leste jeg på nettet.

  SvarSlett
 4. Takk, Sigrun:) Ja, tenk om det hadde vært så vel, at psykiatrien hadde basert sin virksomhet på forskning. Selv om jo det heller ikke ville vært nok, for forskningsbasert kunnskap kan også være langt fra sannheten.

  SvarSlett
 5. Jeg synes det er greit at en bloggeier modererer debatten, noen har en tendens til å bruke svært sterke uttrykk om andre. Man er ikke nødt til å la kommentarfeltet være en oppslagstavle for nedsettende kommentarer. Hvis ikke folk vil diskutere saklig kan man godt la være å godkjenne kommentarene synes jeg. Og den som kommenterer har et klart ansvar for å vokte språket sitt og uttrykke seg på en måte som fører til god og konstruktiv debatt.

  SvarSlett
 6. Jeg synes i grunn det er veldig greit at en bloggeier fungerer som en redaktør når det kommer til ytringer som er egnet til å stigamtisere eller krenke andre.

  Jeg har en blogg der kommentarene ikke går igjennom min moderasjon før de publiseres. Det er fritt frem.
  Tidligere hadde jeg en egen fane der jeg sa noe om hvordan håndheving av reglementet i mitt enevelde ble utført. Det kom sjelden uønskede kommentarer,så jeg slettet til slutt gladelig hele fanen.


  Å la usakelige og sjikanerende utspill stå, gjør det lettere for neste å kommentere enda lenger ut på viddene.

  Deretter er svingomen i gang, som jeg har sett mange ganger i kommentarfelt etter artikler i nettaviser.

  SvarSlett
 7. Er fascismen bare negativ?

  Det finnes to grunnholdninger,den fascistiske og den humanistiske. Ut fra den fascistiske grunnholdningen oppfattes mennesker som tomme gjenstander som skal formes og styres
  utenfra. Etter det humanistiske synet betraktes de som hele personer med iboende egenart. De skal derfor formes og styres innenfra.

  Det er ikke slik at noen mennesker er fascister, mens andre er humanister. Vi er litt fascister og litt humanister alle sammen. Når jeg identifiserer meg med andre mennesker og det skapes drivkrefter i meg mot å gjøre deres livssituasjon bedre, er det humanisten i meg som fungerer. Når jeg derimot ser en selvsikker mann med en tildekket kone på slep bak seg-gjerne med en barnevogn, dukker fascisten i meg opp hodet. Jeg ser han ikke som en hel person, men som en ubehagelig gjenstand.

  Militærvesenet er avhengig av den fascistiske grunnholdningen. Marsjeringen har som hensikt
  å depersonifisere soldatene slik at de oppfatter seg som deler av en organisme. Lemmer på en organisme underkaster seg blindt hodets ledelse. I dette tilfellet er offiseren hodet.
  Militærvesenet er også avhengig av den fascistiske moralen. "Høy moral" betyr vilje til å
  vise lydighet. Hvis soldatene hadde vist den humanistiske moralen--begynt å tenke på
  "fiendene" som personer, på deres koner og barn osv. hadde det vært psykologisk umulig å angripe dem.

  Under 2.verdenskrig måtte en jødisk mor drepe sitt eget barn slik at det ikke skulle røpe
  for tyskerne hvor gruppa av jøder befant seg. Hun måtte også ta frem fascisten i seg og se på barnet som en personlighetsløs gjenstand.

  Forskjellen på humanisme og fascisme ligger i om vi tar i bruk evolusjonens siste utviklingstrinn, evnen til å fungere ut fra eget bevissthetsliv som helhetlige enkeltindivider, eller om vi flykter fra selvbevisstheten og forsøker å vende tilbake til den førbevisste enheten og tilpasse oss som deler av den.

  Årsaken f.eks.til den nevrotiske tilpasningsformen, er at barnet møtte fascistiske holdniger.

  a) Barnet kunne ikke lære seg selv å kjenne som person gjennom oppdragere som flyktet fra seg selv. Det erfarte aldri å ha egenverdi i kraft av seg selv som person, og ble avhengig av å skaffe seg bruksverdi gjennom ytre egenskaper.

  b) Oppdragere som flykter fra seg selv,forsøker å vende tilbake til den førbevisste enheten.De vil bruke barnet som en del av denne enheten. Barnet lærer gjennom holdningene deres at hvis det skal oppnå en form for verdi, må det tilpasse seg som en del av en slik enhet. Det må bekjempe alle drivkreftene i seg selv og i sin natur, og la seg formes og styres
  utenfra. Dette gir nødløsninger fordi det tror at en slik vilje til å la seg depersonifiseres er et uttrykk for høy moral og etikk.

  c) Et slikt barn sitter fast i den nevrotiske snaren. Jo mer det strever for å komme seg løs,jo mer strammer snaren, og jo mer utslitt og ødelagt blir det. Det har lært seg en feil arbeidsteknikk-- det forsøker å løse problemene med det som skaper dem. Jo mer det anstrenger seg for å skaffe seg selvfølelse, fellesskap og livsinnhold ved å bekjempe alt i seg selv og underkaste seg ytre utforming og kontroll, jo mer fremmed blir det for seg selv. Til slutt har det ikke mer ekte tilbake å knytte selv-følelsen til, og det risikerer å miste seg selv.

  Terapeutenens oppgave er å personifisere mennesker som har blitt depersonifiserte av
  fascistiske holdninger.

  SvarSlett
 8. Anonym2.1.10

  Int. innlegg Jorun. Apropo sjikane og neg.erfaringer har jeg sett et sted at noen skulle lage en blogg hvo man kunne skrive om NAV. Har noen av dere adr. til et sånt sted? Vh Aziza

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post