5.12.09

Menneskerettighetsbrudd skapte menneskerettighetsforkjemper

Det har vore ein lang og smertefull prosess for å komma fram til at eg må fortelja at dette har hendt meg. Lenge visste ikkje ein gong gode venner kva eg hadde vore ute for, og når eg først begynte å snakka om det, ville folk knapt tru at helsevesenet kan gå fram slik. Men eg har skjønt at nett det at det er så mykje skam og stigma knytt til tvangsbruken innafor psykisk helsevern, gjer at overgrepa blir haldne innafor lukka rom, og dermed kan dei halda fram.
Dette uttalte Hege Orefellen til Klassekampen samme dag som et Brennpunkt-program om tvang i psykiatrien ble sendt i fjor høst.

Hege Orefellen var kjemiker og i gang med kurs med sikte på en doktorgrad da hun i 2003 ble tvangsinnlagt i psykiatrien. Livet ble aldri det samme igjen etter dette. Hun opplevde møtet med psykiatrien som svært traumatisk og skjønte at mennesker som stemples som "alvorlig sinnslidende" i realiteten er rettsløse.

Hun begynte å lese juss. Til slutt valgte hun bort kjemien og ble jusstudent på heltid, med fordypning i helserett og menneskerettigheter. Og sykehuset ble dømt for menneskerettighetsbrudd.

Hege Orefellen underviser nå blant andre psykologistudenter ved Universitetet i Oslo om menneskerettigheter. Trebarnsmoren jobber både nasjonalt og internasjonalt. Over nyttår drar hun igjen ned til Geneve, der hun skal holde innlegg under et seminar i FN-bygget.

En utvalg av det hun jobber med:

Foredrag- Psykisk helsetjeneste for fremtiden - med utgangspunkt i menneskerettighetene. Behov for endringer i lovgivning, maktfordeling og grunnlagstenkning. Under Fagforum for psykisk helsearbeid, 10. juni 2008.
- Innlegg under åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomitè, 29. mai 2008, vedr. forslag om handlingsplan for reduksjon av tvang.
- Etter det psykiatriske tvangsinngrepet - om å føre en menneskerettighetssak gjennom klage- og rettssystemet. WSO 40 år. Seminar 17.oktober 2008.
- Psykiatrisk tvang - kan det forsvares? Temamøte om tvang, 29. februar 2008. Rådet for psykisk helse.
- Dagens situasjon er uholdbar - tid for endring og paradigmeskifte. Innlegg 18. november 2008. Arbeidsgruppe behandlingskriteriet, Helsedirektoratet.
- Alternativer til tvang (er psykiatrisk tvang et alternativ?). Erfaringer med tvang i et menneskerettslig perspektiv. Innlegg (hovedsaklig for helsepersonell) under Brukerstyrte alternativer til tvang-prosjektet, Trondheim november 2007.
- Menneskerettigheter, tvang og psykiatri. Stortingsseminar 12. juni 2007.
- Tvangsmedisinering - erfaringer og menneskerettighetsperspektiver, Akademiet, Nordiska Høgskolan for Folkehelsevetenskap, 20. november 2008.

Politisk/internasjonalt arbeid m.m.
- Egen menneskerettighetssak, kampen gjennom klage- og rettssystemet; kontrollkommisjonen, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, Statens helsetilsyn, Sivilombudsmannen og til slutt Oslo tingrett, hvor sykehuset ble dømt for brudd på EMK art. 5 og 8.
- Arbeid gjennom Menneskerettighetsutvalget i LPP, med følgende mandat:
Synliggjøre negative følger av frihetsberøvelse og bruk av tvang overfor mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.
Motarbeide krenkelser og overgrep innen psykisk helsevern.
Fremme forståelsen for betydningen av menneskerettighetene som grunnlag for behandling av mennesker med psykiske lidelser.
Sikre menneskerettighetene for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.
- Møter og korrespondanse m/stortingspolitikere, departementer og direktorat.
- Internasjonalt engasjement, samarbeid med bl.a. Verdensnettverket av brukere og overlevere fra psykiatrien (WNUSP), MindFreedom International, Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry (CHRUSP), Mental Disability Advocacy Center (MDAC).
- FN-systemet:
1. sesjon i FN-komitèen som skal overvåke CRPD.
2. sesjon i CRPD-komitèen, Geneve 19-23. oktober 2009.
Bidro med førsteutkast til psykiatridelen av skyggerapporten i forbindelse med innsending av Universal Periodic Review (UPR) fra Norge til FNs menneskerettighetsråd.
Innspill/kommentarer til Norges rapport til FN-komitèen som overvåker FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
- Arrangerte seminar om tvang og overformynderi i psykiatrien i regi av ICJ, 20. oktober 2009.
- Konferanser, bl.a. Verdenskonferansen til World Psychiatric Association (WPA) i Praha, september 2008.
- Vært med på å arrangere Amaliedagene de to siste årene.
- Vært med på å arrangere demonstrasjoner utenfor Stortinget.
- Deltatt i offentlig debatt, i radio, TV, aviser, tidsskrifter.

Verv/engasjement pr. i dag
- Leder for Psykiatri- og rettsvernutvalget, ICJ-Norge (International Commission of Jurists, norsk avd.).
- Menneskerettighetsutvalget, psykisk helse (tidligere Menneskerettighetsutvalget, LPP).
- International Advisery Board, CHRUSP (Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, New York).
- Klientutvalget i kommunen.
- Forskernettverk for menneskerettigheter og psykisk helse.
- Amaliedagskomitèen.

Mange føler stor takknemlighet og fatter håp på grunn av Hege Orefellens arbeid.

4 kommentarer:

 1. Hege Orefellen fikk Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2010.

  Gå til innlegget om prisvinneren 18.11.2010, eller klikk på "H. Orefellen" i det grå feltet ovenfor for å lese det.

  SvarSlett
 2. Anonym29.9.12


  Å hun er heldig, jeg mistet min ytringsfihet etter mitt møtet med psykiatrien. Er det noen som vet hvordan man får den igjen mon tro. Barne mitt mistet også sine menneskerettigheter på grunn av det så det står litt dårlig stilt for dagen.

  Ble psykisk trakkasert av samboer min pga jeg hadde vært psykisk syk i forbindelse med at jeg fødte hans barn. Da han seksuelt misbrukte henne ble jeg truet av stavanger tingrett med at jeg kunne miste omsorgen for mitt barn. Har den internasjonale komitee for tortur noen lignende saken.

  Mvh

  Mor og barn
  Mor og barn, tvangsinnlagt etter fødsel

  SvarSlett
 3. Utmerkat arbeid som bekreftes av Komiteen som overvåker FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og politiske rettigheter ga 2012 tydelig beskjed til Norge om å slutte med tvangsinngrep og bygge opp helsetjenester basert på fritt og informert samtykke: http://wso.no/?s=1&id=103

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja, nettopp. Jeg gjør lenken til WSO klikkbar.

   Slett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post