1.12.09

Hvorfor blir unge uføretrygdet?

Forskerne hadde trodd at et stadig tøffere arbeidsliv var hovedforklaringen på økningen i antall unge uføre, men fant at den viktigste årskan var vanskelige oppvekstforhold og omsorgssvikt i ung alder, forteller en av forskerne bak rapporten Et liv jeg ikke valgte, som ble laget på oppdrag fra NAV.

30 unge uføre under 35 år i fire fylker er intervjuet, sammen med sine saksbehandlere i NAV og en rekke leger.

Funnene er inndelt i tre grupper:

1 Vanskelig oppvekst, omsorgssvikt, overgrep
Denne gruppen har ofte mange negative opplevelser fra barndommen, hvor omsorgssvikt, mobbing i skolen, og lære- og konsentrasjonsvansker går igjen. De har psykiatriske diagnoser og en del rusproblemer. De faller ofte ut av skolen og klarer ikke å gjennomføre "normale" løp. Dersom de kommer inn i ulike tiltak, greier de ofte ikke å gjennomføre dem.

2 Ressurssvake personer
I denne gruppen er det mer snakk om ressurssvake personer hvor det er vanskelig å identifisere hva problemet består i. Disse personene klarer ikke å yte mye, de orker ikke mye og de trekker seg fort hvis de møter motstand. I disse tilfellene er det ikke snakk om mangel på oppmerksomhet fra foresatte, men overbeskyttelse.

3 Klare diagnoser
De som er alvorlig syke, som klart oppfyller de medisinske vilkårene, og som går rett over på en uføreytelse. Eksempler på denne undergruppen er personer med Downs syndrom, cerebral parese, alvorlige hjertesykdommer og alvorlige krefttilfeller.
Den andre undergruppen er de med klare fysiske sykdommer som leddgikt, diabetes, kreft, m.m., men hvor det kan tenkes at sykdommen kan kombineres med arbeid.

Forskerne skriver at de har hørt sterke historier om overgrep og mishandling også i tilsynelatende ressurssterke familier, hvor mor og/eller far er høyt utdannede og innehar vel ansette stillinger i samfunnet. Siden omsorgssvikt i første rekke forbindes med familier med lav sosioøkonomisk status, opplever disse barna at deres historier i enda mindre grad blir trodd. Også de har problemer med å mestre skolen og gjennomføre videregående skole.

Det er lite NAV kan gjøre for å hindre at mennesker blir uføre i ung alder. Løsningen må søkes før de unge kommer til NAV, mener forskerne. Mye tyder på at man ikke har tenkt de lange linjer fra tidlig barndom til ung voksen alder og at ting henger sammen. NAV kan kun drive med reparasjonsarbeid, mens utfordringen blir å forebygge slik at skadene ikke inntrer.

Jeg har såvidt kikket i rapporten, og stusser over
- at gruppe 1 og 2 kalles tapere: "mange barn blir tapere i ganske ung alder". Dette er vel ingen vitenskapelig eller faglig term?
- at i gruppe 2 har en del ME, som betegnes som "diffus lidelse". Diffus for hvem? Og hva er forbindelsen mellom ressurssvakhet og ME?

9 kommentarer:

 1. Mille1.12.09

  Dette er den verste forskningen jeg har lest på lenge!

  SvarSlett
 2. Fint innlegg, Sigrun. Skulle ønske stemmer som din i større grad hadde blitt hørt i samfunnsdebatten. Jeg har skrevet et innlegg om sykefravær her: http://kreativskribent.blogspot.com/2009/11/kt-sykefravr-i-et-kvinneperspektiv.html

  Tror nok vi i Norge snakker for mye om hvordan vi skal løse problemene våre økonomisk og ikke hvordan vi skal se hvert enkelt menneske med sin bakgrunn.

  Når det er snakk om psykiatriske diagnoser, så er jeg ikke overrasket over at dette er med i undersøkelsen. Det sies at depresjoner tar like mange liv som røyk og er den hyppigste årsaken til langtidssykemeldinger. Mental Helse har hatt en del skolekampanjer om psykisk helse. Jeg håper at ungdom som har problemer i større grad skal tørre å oppsøke hjelp. Av og til ligger det tøffe livsopplevelser bak, av og til en diagnose og noen ganger begge deler. Uansett er det viktig at man så tidlig som mulig kan anerkjenne problemene sine og oppleve seg som en del av fellesskapet.

  Etter min mening er det ikke mye forståelse for annerledeshet og at enkelte ikke klarer presset som er i dagens arbeidsliv. Dette rammer de med vonde livsopplevelser hardest.

  SvarSlett
 3. Jeg har forresten en kommentar til det som kalles "ressurssvake personer" og at de skal være "overbeskyttet av foreldrene". Synes dette er en sterk påstand. Overbeskyttet fra hva? Menes det at de er bortskjemte? Og kan disse personene ha sykdommer som ikke enda er oppdaget og at foreldrene faktisk "overbeskytter" dem fordi de er de eneste som forstår barnet sitt.
  Det kan også hende de kommer fra veletablerte hjem med god økonomi og foreldre som er tilsynelatende vellykkede, men som aldri har klart å imøtekomme og se barna sine. Disse foreldrene kan også falle for fristelsen å legge skylden over på barnet sitt dersom noe går galt. "Du er selv skyld i problemene dine. Du har hatt det for godt i alle disse årene..." etc.

  Nå skriver jeg kanskje litt mye men akkurat denne debatten finner jeg engasjerende :-)

  SvarSlett
 4. Anonym1.12.09

  Det er ikke et uttrykk for sunnhet eller helse aa kunne fungere i et sykt samfunn, arbeidsliv.
  Ufoere er ressurser som leder oppmerksomheten mot hva som er galt og hvor man maa begynne for aa forandre, nemlig i det man velger aa bli foredre, da maa man ta ansvar og soerge for aa dekke barnas behov med stoette og respekt.
  ALL elendighet bunner i at samfunnet og foreldre ikke gjoer dette tilstrekkelig.
  Overbeskyttelse er ogsaa overgrep, traume, for barn trenger beskyttelse, men ikke aa bli kontrolloert slik at den medfoedte trang til learning by doing vil hemmes.
  Det finnes ikke ressurssvake mennesker eller tapere.
  Selv det mest skadde individ kan finne utveier, DERSOM det faar adekvat ledsagelse.
  Vi vet jo at forskere, fagfolk osv ofte var offer for kumulative traumer, dvs skjulte, subtile traumer.
  Diss benektes ikkje sjelden, noe som medfoerer blokkeringer, som igjen hindrer tilstrekkelig forskning!

  SvarSlett
 5. Per Son1.12.09

  linepetrine stiftelsen:

  Jeg har selv stusset over uttrykket "overbeskyttelse", men har etter å ha lest litt hist og pist funnet ut at man kanskje legger noe annet i det enn vi i dagligtalen vil oppfatte som overbeskyttelse.

  Det virker som om det er snakk om strenge foreldre som gir barna liten frihet.

  Jeg syns ikke noe om at fagfolk å opererer med uttrykk som så lett kan misforstås. Jeg syns heller ikke det virker spesielt faglig å tolke motivasjonen 'beskyttelse' inn i sammenhengen.

  SvarSlett
 6. Per Son2.12.09

  Anonym:
  "Overbeskyttelse er ogsaa overgrep, traume, for barn trenger beskyttelse, men ikke aa bli kontrolloert (...)"

  Svar:
  Enig!

  linepetrine stiftelsen:
  "Etter min mening er det ikke mye forståelse for annerledeshet (...)"

  Svar:
  Enig! Og denne jakten på de som er annerledes starter nå svært tidlig siden barn begynner tidligere i barnehage enn før og det stadig produseres mer pedagoger og spesialpedagoger. Det virker som om spesialpedagogene leter opp annerledeshet og setter inn tiltak som som skal utrydde personligheter som ikke er "normale" (samtidig som de ikke oppdager barn utsatt for overgrep!).

  Jeg tror at jakten på annerledeshet, ønsket om å utrydde annerledeshet og tiltakene som følger, ikke er til hjelp for de som eventuekt måtte trenge hjelp, samtidig som det skaper problemer som ikke var der i utgangspunktet.

  Når jeg ser på tilnærmingen som disse menneskene har, så blir jeg skremt. De har ikke evne til å se de viktige tingene i livet som hvor sinnsykt kult det er å rulle en kjempestor snøball eller hvor stor en skatt en kongle kan være.
  Det de henger seg opp i og skal kurere er barnets "unormale" reaksjon - gråt og fortvilelse - når det mister konglen sin. De ser dette med det voksne, følelseskalde og distanserte utenfrablikket og vurderer tiltak som kan rette opp det de ser som irrasjonalitet og avvikende adferd.

  SvarSlett
 7. Takker for interessante kommentarer. Ikke minst om hva "overbeskyttelse" kan være. Forskerne har i alle fall ett sted karakterisert også dette som omsorgssvikt, slik at to av de tre gruppene (og i andel 2/3 av de unge uføre) hadde en bakgrunn med omsorgssvikt.

  linepetrine stiftelsen: Litt språkpirk bare, til "Når det er snakk om psykiatriske diagnoser, så er jeg ikke overrasket over at dette er med i undersøkelsen. Det sies at depresjoner tar like mange liv som røyk og er den hyppigste årsaken til langtidssykemeldinger. Mental Helse har hatt en del skolekampanjer om psykisk helse. Jeg håper at ungdom som har problemer i større grad skal tørre å oppsøke hjelp. Av og til ligger det tøffe livsopplevelser bak, av og til en diagnose og noen ganger begge deler": En diagnose kan ikke ligge bak psykiske problemer. En diagnose er kun en opplisting av symptomer, illustrert av en psykiater her. Diagnoser er jo noe som vedtas i komiteer av psykiatere.

  SvarSlett
 8. Line: Jeg legger til klikkbar link til innlegget ditt: Økt sykefravær i et kvinneperspektiv

  SvarSlett
 9. Jeg reagerte også på bruken av "tapere" og "resurssvake".

  Per Son:
  "Det virker som om spesialpedagogene leter opp annerledeshet og setter inn tiltak som som skal utrydde personligheter som ikke er "normale" (samtidig som de ikke oppdager barn utsatt for overgrep!).

  Jeg tror at jakten på annerledeshet, ønsket om å utrydde annerledeshet og tiltakene som følger, ikke er til hjelp for de som eventuekt måtte trenge hjelp, samtidig som det skaper problemer som ikke var der i utgangspunktet.

  Når jeg ser på tilnærmingen som disse menneskene har, så blir jeg skremt. De har ikke evne til å se de viktige tingene i livet som hvor sinnsykt kult det er å rulle en kjempestor snøball eller hvor stor en skatt en kongle kan være. "
  Her satte du ord på hvordan min oppvekst har vært. Visse instanser tolerer ikke forskjell i det hele tatt og kveler i stedet for å hjelpe. Vet av personlig erfaring at man blir bare satt lenger tilbake.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post