9.12.09

Fagseminar om bedringsforskning

Fagforum for psykisk helsearbeid
inviterer til seminar

Hva hjelper mennesker med alvorlige psykiske lidelser til å bli bedre? – om bedringsforskning og betydning for psykisk helsearbeid

Alain Topor

Leder for Forsknings- og Utviklingsenheten innen Psykiatrin Södra i Stockholm samt Dosent ved Institusjonen for Sosialt Arbeid ved Stockholms Universitet.
Seminaret vil fokusere det arbeidet som Alain Topor og hans kollegaer har gjennomført i Sverige for å utvikle psykisk helsearbeid i tråd med folks egne erfaringer av hva som hjelper. Topor vil løfte fram hovedpoengene fra det som på norsk beskrives som bedringsforskning eller recovery, og vise hvordan denne forskningen kan danne utgangspunkt for utviklingen av sosialt psykisk helsearbeid i ulike deler av helse- og sosialtjenestene. Bedringsforskningen blir i økende grad løftet fram som en viktig inspirasjonskilde både av fagfolk og bruker- og pårørendeorganisasjoner, og utgjør for mange en av grunnsteinene i et kunnskapsbasert psykisk helsearbeid. Topor vil utdype sentrale forutsetninger for og innhold i evidensbaserte tilnærminger i psykisk helsearbeid. Temaet vil også bli belyst gjennom innspill fra personer som selv har erfaring med psykiske problemer, og seminaret vil på den måten åpne for samtaler også omkring utfordringer og erfaringer for psykisk helsearbeid i et brukerperspektiv.

Tid: Mandag 26. april 2010 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Høgskolen i Oslo, SU, Pilestredet Park 35, Auditoriet - Oslo
Konferanseavgift: Seminaret koster kr. 900. Maksimalt deltagerantall er 240 personer
Påmelding: Per e-post til nina@linguafil.no. Oppgi navn, adresse og arbeidssted eller organisasjon
Betal kr. 900 innen 23.04.09 til konto 6311.05.60720 Tidsskrift for psykisk helsearbeid, c/o Anders J. W. Andersen, Kjenna, 4818 Færvik. Organisasjonsnummer 994 516 515. Merk innbetalingen med navn på deltakere. Vi gir gjerne kvittering på innbetalt beløp under konferansen, men sender ikke ut faktura.
Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj.
Arrangører: Tidsskrift for psykisk helsearbeid og Høgskolen i Oslo

Fagforum for psykisk helsearbeid består av tidsskriftets redaksjonsutvalg som i samarbeid med Universitetsforlaget og andre organisasjoner og utvalg arrangerer faglige treff over tema som er sentrale i psykisk helsearbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post